Urniki odvoza 2021
Individualne hiše 2021
in rumena vreča za gospodarstvo
Redni odvoz 2021
Biološki odpadki 2021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Večstanovanjski objekti 2021
(bloki, večstanovanjske hiše)
Redni odvoz 2021
Biološki odpadki 2021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustanove 2021 (šole, vrtci)
Redni odvoz 2021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gospodarstvo v naseljih 2021
Redni odvoz 2021
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Arhiv obvestil
Galerija
text           text
text           text
text           text
text           texttext           text
text           text
text           text
text           text text           text
text           text
text           text text           text
text           text
text           text
text           text
text

JAVNA SNAGA

text

V okviru dejavnosti iz 4. člena Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS št.89/12), opravlja podjetje za občine ustanoviteljice, kot gospodarsko javno službo tudi službo dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Z zaprtjem odlagališča v Tuncovcu januarja 2013 podjetje ne izvaja več javne službe odlaganja odpadkov. To službo na podlagi odloka o koncesiji izvaja za vseh šest občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah podjetje Simbio d.o.o., ki upravlja z regijskim centrom za ravnanje z odpadki v Celju.

Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je kot izvajalec zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, odgovorno za opravljanje te dejavnosti v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. 

V drugi polovici leta 2007 je podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvorno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvajal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona.
V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa smo po sistemu »od vrat do vrat« pričeli zbirati tudi odpadni tekstil in kosovne odpadke po sistemu naročilnic. V letu 2013 smo prvič sami izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki smo jih oddali pooblaščeni družbi Kemis d.o.o..
Sistem »rumene vreče« smo v letu 2013 pričeli nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo.
V letu 2013 smo nadaljevali z urejanjem zbirnega centra v Tuncovcu. Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogatec imajo urejenih pet lastnih manjših zbirnih centrov. Tako se količina ločeno zbranih odpadkov povečuje.
V okviru zbirnega centra Tuncovec deluje Center ponovne uporabe, kamor lahko uporabniki pripeljejo stvari, ki jih ne rabijo, pa so še uporabne. V centru jih obnovijo, potem pa jih prodajajo po simboličnih cenah. Center ponovne uporabe smo v letu 2015 prenovili.


 
   

 

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2021
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah
Urniki odvoza 2021


     

   
  INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

Investicijska in vzdrževalna dela javne snage.

   
   

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ GOSPODINJSTEV
V okviru projekta »Olje za čistejše okolje«  je bilo v občinah Rogaška Slatina in Podčetrtek postavljenih 7 kosov 200 litrskih uličnih zbirnih posod in 5.800 kosov 2,2 litrskih malih gospodinjskih posodic.

- KORAKI ZA PRAVILNO LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA
- NAMENSKI ZBIRALNIKI ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

   
   

3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK
Mednarodni dan brez plastičnih vrečk, ki ga obeležujemo 3. julija, je nastal v okviru iniciative Svet brez plastičnih vrečk, ki si prizadeva za drastično zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

   
   

KAKO PRAVILNO RAVNATI Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM
Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje, je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah. Odpadna voda z vsebnostjo jedilnega  olja je namreč 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda.

   
   

ABECEDNIK ODPADKOV
je pomoč pri pravilnem ločevanju posameznih skupin odpadkov. z njim želimo prispevati k pravilnemu ločevanji in odgovornemu ravnanju z odpadki v naših domovih, saj pravilno ločeni in oddani odpadki pradstavljajo dragoceni vir surovin za predelavo in ponovno uporabo.

   
   

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane smeti in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih odpadkov.

   
   

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

- Prednosti kompostiranja
- Navodila za kompostiranje
- Zbiranje biorazgradljivih odpadkov rjavih zabojnikih
- Pravilno odlaganje odpadkov v zabojnik

   
   

OBČINE PRISTOPILE K DOGOVORU O ZMANJŠANJU PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO
NA JAVNIH DOGODKIH


Predsednik Skupnosti občin Slovenije in minister za okolje sta 15. novembra 2019 podpisala Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

   
   

Skrbnejše ravnanje z odpadki

Zaradi epidemije COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah.

   
   

KROŽNO GOSPODARSTVO Z NOVIMI PRAVILI ŽE UDEJANJENO NA OBMOČJU
OKP ROGAŠKA SLATINA


- Ponovna uporaba se odslej zagotavlja tudi v zbirnih centrih
- Okoljski vidik ponovne uporabe
- Socialni vidik ponovne uporabe

   
   

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI IN TEHNIČNIMI ZDRAVSTVENIMI PRIPOMOČKI?

Ne glede na to kakšne učinkovine vsebujejo zdravila, postanejo, ko jih ne potrebujemo več, nevaren odpadek. Zato jih moramo oddati ločeno, saj kljub pretečenemu roku uporabe še vedno vsebujejo snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje, posledično pa tudi na zdravje ljudi, če jih ne odložimo pravilno.

   
   

NEVARNOSTI PRI NEPRAVILNEM ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

- Zakaj je pomembno, da odpadke oddajamo ločeno
- Hladilniki in zamrzovalne skrinje
- 7 korakov odstranjevanja razbite varčne žarnice

   
   

PREPREČEVANJE NASTAJANJA NEVARNIH ODPADKOV - RAZSTRUPIMO OKOLJE

Vabilo na delavnice v evropskem tednu zmanjševanja odpadkov.

   
   

SURFACE ZA VEČ PONOVNE UPORABE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

NOVO & ZANIMIVO & KREATIVNO!
V Sloveniji imamo veliko različnih parkov, ampak takšnega, kot bo ta pa še nimamo!
Vabljeni k sodelovanju!

   
   

NE ZAVRZI ME

Nepogrešljiv priročnik na poti do manj stvari in večjega zadovoljstva


   
   

ZAKAJ TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKI EKRANI SPADAJO MED NEVARNE ODPADKE?

Starejši televizijski sprejemniki, računalniški ekrani in drugi zasloni vsebujejo nekatere nevarne komponente, ki ob nepravilnem ravnanju po končani življenjski dobi, lahko predstavljajo nevarnost okolju in ljudem.

   
   

V NEKAJ LETIH BO ODPADEK LE ŠE MUZEJSKI REKVIZIT

Ustanoviteljica prvega centra ponovne uporabe v Sloveniji Marinka Vovk vidi prihodnost in nova delovna mesta. Rogaška Slatina – Prvi center ponovne uporabe je dobil naslednike po vsej Sloveniji, v njih pa delajo težje zaposljivi ljudje, kar je bil tudi prvi namen Marinke Vovk. Prihodnost je v novih tehnologijah, od mobilnih aplikacij do tridimenzionalnih tiskalnikov za popravila izdelkov.

vir: DELO - preberi celoten članek

   
   

KAM Z ODSLUŽENIMI ELEKTRIČNIMI IN ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI TER BATERIJAMI?

Dosledno ločevanje in pravilno oddajanje odsluženih električnih in elektronskih naprav ima številne pozitivne učinke, ki koristijo vsakemu posamezniku in družbi v celoti. Odpadno opremo je mogoče reciklirati in materiale ponovno uporabiti, zato je nikoli ne odvrzite med mešane komunalne odpadke. Odnesete jo lahko v Zbirne centre.

   
   

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА

ЖЁЛТЫЙ ПАКЕТ
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЖЁЛТЫЙ ПАКЕТ?

В жёлтый пакет домашние хозяйства собирают всё упаковки (кроме стеклянных бутылок) состоящие из пластика, бумаги, жести, многослойной кашированной упаковки которая может быть опустошена и сложена.

   
   

NAREDIMO VEČ Z MANJ – Z ODGOVORNIM VEDENJEM DO MANJŠE PORABE

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton.
Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov. V povprečju porabimo tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. To pomeni, da trošimo več, kot imamo.

   

   

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

RUMENA  VREČA
Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (zeleni zabojniki)
Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla)

BIOLOŠKI ODPADKI (rjavi zabojniki, kompostniki)
Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

   
   
RAZNO

Poplavljanje zbirnega centra Tuncovec
Vdor vode v zbirni center
   
   
OPOZORILA

Dostop do prevzemnega mesta s posodami za odpadke. To pomeni, da je potrebno sneg s prevzemnega mesta odstraniti, da bo možen neoviran dostop do posod oz. vreč za odpadke.
Prav tako morajo biti očiščene dovozne poti, da je omogočen nemoten dostop s smetarskimi vozili.
Opozorili bi še, da ne parkirajte vozil pred zabojniki, ker s tem zapirate pot smetarskemu vozilu in onemogočate praznjenje posod. več>>