sreda, 19. junij 2024

Vodovod

OKP d.o.o, javno podjetje za komunalne storitve iz Rogaške Slatine ima na svojem področju delovanja poleg ostale komunalne dejavnosti tudi vodooskrbo. Na tem področju skrbi za redno in kvalitetno oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vodo na področju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.V upravljanju imamo preko 1000 km cevovov in preko 120 vodnih objektov, to so zajetja, črpališča, vodohrani in vodarne.  Z vodo oskrbujemo preko 13.000 gospodinjstev in preko 40.000 prebivalcev.

Ker se zavedamo odgovornosti preskrbe prebivalstva s kvalitetno pitno vodo in to brez prekinitev, smo v podjetju organizirani tako, da lahko to zagotavljamo. V podjetju imamo vpeljan standard ISO 9001, na vodooskrbi pa še tudi sistem preventivnega obvladanja in zagotavljanja kvalitete živil HACCP. Skladno z tem skrbimo za redno vzdrževanje objektov in cevovodov, poleg tega pa tudi redno po programu kontroliramo kvaliteto pitne vode z izvajanjem rednega monitoringa.

Investicijska in vzdrževalna dela

Investicijska in vzdrževalna dela Vodovod

Obveščanje javnosti skladno z Uredbo o pitni vodi

Skladno z določili 18. člena in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) vam mesečno podajamo informacije o oskrbi s pitno vodo, zbr...

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

Obvestilo uporabnikom pitne vode o načinih obveščanja javnosti v letu 2024

KOMUNALA.INFO

Vabljeni k uporabi Komunala.Info.

MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

LETNA POROČILA O KVALITETI PITNE VODE

Letna poročila o skladnosti pitne vode

TEHNIČNI PRAVILNIK O IZVAJANJU OSKRBE S PITNO VODO

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje , Bistrica ob Sotli in Poljčane

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je z...

OPOZORILA

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
prosi vse odjemalce pitne vode, da po daljšem mrzlem obdobju prekontrolirajo stanje vodomerov in tudi vodovodnih instalacij na vseh odjemnih mestih, še zlasti pa na objektih, ki niso stalno naseljeni (počitniške hiše, gorce..) in nam javijo eventualne poškodbe.

Hvala

Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina (za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
 GSM 031 532 094 

Dežurni Mestinje (za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
 GSM 031 362 539 

Obrazci in vloge (PDF)