petek, 12. julij 2024

Obrazci in vloge

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja OKP Rogaška Slatina d.o.o. za območja občin v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo ( GZ- 1 Ul. RS 19...

IZVEDBA PRIKLJUČITVE NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o. je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec ...

Spletni obrazci in vloge

Naročilo odvoza odpadkov »na klic« iz gospodarstva

Naročilo odvoza odpadkov »na klic« iz gospodarstva

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov bo po novem potekalo po sistemu individualnega naročanja iz strani gospodinjstva. Vsako gospodinjstvo ima možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz kosovni...

Obrazec za reklamacijo

Kakovost izdelkov in storitev je eden izmed odločilnih dejavnikov uspešnosti podjetja. Pri izvajanju  in obračunu naših storitev se trudimo, da jih izvajamo dobro in kakovostno. Ker pa se pri izv...

Obrazec za sporočanje stanje vodomera

Sporočanje stanja števca preko spletne strani www.komunala.info

Naročilo čiščenja kanalizacije in praznjenja greznic

Naročilo izvedbe odstranjevanja grezničnih gošč in čiščenja kanalizacije lahko posredujete na brezplačno telefonsko številko 080/12-09 ali na 03/58-15-135 ali pa z izpolnitvijo naslednjega ob...

Obvestilo o dotrajanosti posode za odpadke

Vsi uporabniki, ki imajo v najemu našu posodo za ravnanje odpadkov, lahko s pomočjo naslednjega obrazca sporočijo poškodbe na posodi ali dotrajanost posode.

Naročilo nove posode za odpadke

Naši uporabniki lahko s pomočjo naslednjega obrazca naročijo novo posodo za ravnanje z odpadki. V opombi je potrebno obvezno navesti na katero vrsto posode (za mešani komunalni odpad, za ločeno z...

Odvoz odpadkov s kontejnerjem

Kadar želite naročiti kontejner za odvoz odpadkov, lahko to storite s pomočjo naslednjega obrazca ali na brezplačno telefonsko številko 080-12-09, na podlagi katerega se bo izdelal predračun. Ko...

Naročilo ročnega prenosa posode

V kolikor želite, da vam opravimo ročni prenos posode za komunalne odpadke od zbirnega do prevzemnega mesta, lahko to opravite z izpolnitvijo priloženega obrazca. Opravljena storitev se obračuna p...

Komunala.info

Obrazci in vloge (PDF)