petek, 12. julij 2024

O nas

 
 

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA

TRR:  SI56 6100 0002 0825 374
ID:  SI43438806

KONTAKT

 

 

 

 

1.1. Osnovni podatki o podjetju

Naziv in naslov podjetja: OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.  
3250  Rogaška Slatina, Celjska cesta 12
   
Telefon: 03 – 81 21 400
   
Matična številka:  5111501 000
Davčna številka:   SI43438806
Šifra dejavnosti: 36.000
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 0825 374
   

 

1.2. Organi upravljanja, vodstvo podjetja oz. člani uprave

Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih skužbah je OKP Rogaška Slatina d.o.o. organizirana v obliki javnega podjetja, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.

Podjetje ima naslednje organe upravljanja:

 • skupščino
 • nadzorni svet
 • svet ustanoviteljev in
 • direktorja.

 

1.2.1. Skupščina družbe


Skupščino sestavljajo predstavniki občin. Člani skupščine družbe so:

Petra Gašparić predstavnica Občine Rogaška Slatina – članica

Nives Šelekar predstavnica občine Podčetrtek - članica

Nives Bercko predstavnica občine Kozje - članica

Bogomir Dolenc predstavnik občine Poljčane – član

Patricia Goručan predstavnica občine Šmarje pri Jelšah – predsednica

Lavra Gregorčič predstavnica Občine Rogatec – članica

Dušan Berkovič predstavnik Občine Bistrica ob Sotli - član

 

1.2.2. Nadzorni svet

Nadzorni svet sestavlja 10 članov, 7 članov je predstavnikov občin ustanoviteljic, 3 člani so predstavniki delavcev.

 1. Janko Šket – predsednik
 2. Viktor Božak
 3. Marija Jurčič
 4. Marjeta Krempl
 5. Ambrož Zorenč
 6. David Počivavšek
 7. Franc Žlender
 8. Martina Kitak
 9. Marjan Šket
 10. Janez Čobec

 

1.2.3. Svet ustanoviteljev

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi so občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovili skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic družbe.

 

1.2.4. Uprava podjetja

1. Direktor podjetja: mag. Bojan PIRŠ

 

1.2.5. Vodje posameznih služb in poslovnih enot

1. Vodja tehničnega sektorja in razvojne službe: Jurij Pirš
2. Vodja finančno-računovodske službe:  Anita Staroveški
3. Vodja pravno kadrovske službe:  Blažka Smole
4. Vodja PE vodooskrbe in vzdrževanja:        Jurij Pirš
5. Vodja PE javne kanalizacije: Damjan Gobec
6. Vodja PE čistilnih naprav:     Jože Gretič
7. Vodja PE zbiranja in odvoza odpadkov: Peter Šturbej

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

O nas

 

  Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00

Malica je od 10.30 do 11.00 ure.