nedelja, 24. september 2023

Javna snaga

V tednu med 18.9.2023 in 22.9.2023 vršimo odvoz MKO (mešanega komunalnega odpada) in v občini Podčetrtek in Rogatec vršimo odvoz PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ.

Odvozi se izvajajo na mesečni ravni; (MODRA BARVA - GLEJ NA VRHU URNIKA ZA POSAMEZNI MESEC, npr. september)

Bio odpad se v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, natančneje od 13.3.2023 do 10.11.2023 pobira vsaki teden.