petek, 12. julij 2024

Sanacije, popravila, raziskave ter izgradnje novih objektov.

 


DOBAVA IN MONTAŽA INDUSTRIJSKIH SEKCIJKSIH VRAT Z MOTORNIM POGONOM ZC TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – JUNIJ 2024

  

IZVEDBA AB PLOŠČE ZA POSTAVITEV KONTEJNERJA PRI GRABLJAH V POTOKU ZC
TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - MAJ 2024

  

PODALJŠANJE RAMPE ZA PREKIPAVANJE MULJA V ZC TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - MAJ 2024

 

RAZŠIRITEV ZC KOZJE, OBČINA KOZJE  - NOVEMBER 2023

 

DOBAVA DVEH NOVIH KOMUNALNIH VOZIL – SEPTEMBER 2023

 

UREDITEV PLATOJA ZA PREKLADANJE ODPADNEGA MULJA IZ ČISILNIH NAPRAV V ZC TUNCOVE, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – JULIJ 2023

 

IZGRADNJA PLATOJA ZA KONTEJNERJE V ZC TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JUNIJ 2023

 

DOBAVA ELEKTRIČNEGA VILIČARJA - JANUAR 2023

 

DOBAVA SEJALNICE ZA KOMPOST - JANUAR 2023

 

DOBAVA NOVEGA KOMUNALNEGA VOZILA ZA ODVOZ ODPADKOV - JUNIJ 2022

 

UREDITEV DOVOZNE CESTE V ZC TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JUNIJ 2022

 

ŠOTOR ZA ZAČASNO SKLADIŠČENJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - DECEMBER 2021

 

UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – AVGUST 2021

 

SKLADIŠČE ZA SVEČE, ZBIRNI CENTER TUNCOVEC – AVGUST 2021

 

MEŠALNIK KOMPOSTA BACKHUS – JUNIJ 2021


 

 

Arhiv investicijskih in vzdrževalnih del Javne snage je na voljo tukaj.