nedelja, 24. september 2023

Investicijska in vzdrževalna dela Vodovod

 
IZGRADNJA VODOVODA ZG. TINSKO, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - AVGUST 2023


SANACIJA CEVOVODA STUDENICE-NOVAKE, OBČINA POLJČANE – AVGUST 2023


SANACIJA CEVOVODA LASTNIČ, OBČINA KOZJE - JULIJ 2023


SANACIJA VODOVODA GOZDNA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JULIJ 2023


SANACIJA CEVOVODA PECELJ, OBČINA KOZJE - JUNIJ 2023


SANACIJA CEVOVODA BODREŽ (CMEREŠEK), OBČINA ŠAMARJE PRI JELŠAH - JUNIJ 2023


SANACIJA CEVOVODA DRENSKO REBRO, OBČINA KOZJE - MAJ 2023


SANACIJA CEVOVODA TLAKE, OBČINA ROGATEC - APRIL 2023


SANACIJA CEVOVODA DOBLEŽIČE, OBČINA KOZJE - APRIL 2023


SANACIJA CEVOVODA OBRTNIŠKA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - APRIL 2023


SANACIJA CEVOVODA BELO, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - APRIL 2023

 


SANACIJA CEVOVODA ZG. KOSTRIVNICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - MAREC 2023

 


SANACIJA CEVOVODA LUŠEČKA VAS, OBČINA POLJČANE - MAREC 2023

 


SANACIJA CEVOVODA BODRIŠNA VAS (SMOLE) , OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAREC 2023

 


SANACIJA CEVOVODA VINSKI VRH, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAREC 2023

 


SANACIJA CEVOVODA SP. SEČOVO, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - FEBRUAR 2023

 


SANACIJA CEVOVODA SP. SEČOVO, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - FEBRUAR 2023

 


POLAGANJE CEVI ZRAVEN KANALIZACIJE RJAVICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – DECEMBER 2022

 


SANACIJA CEVOVODA NOVAKE, OBČINA POLJČANE – DECEMBER 2022

 


PODVRTAVANJE POD MESTINŠČICO SODNA VAS, OBČINA PODČETRTEK - NOVEMBER 2022


VGRADNJA HIDRAVLIČNEGA ZASUNA ČP LOKA, OBČINA PODČETRTEK - NOVEMBER 2022


SANACIJA VODOHRANA JANINA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – NOVEMBER 2022


SANACIJA CEVOVODA ZDRAVILIŠKI TRG, OBČINA ROGAŠKA SLATINA  - OKTOBER 2022


VRTANJE OPAZOVALNE VRTINE VT-6 TINSKO, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  - OKTOBER 2022


SANACIJA CEVOVODA PRVOMAJSKI TRG POLJČANE, OBČINA POLJČANE  - SEPTEMBER 2022


SANACIJA VODOHRANA KRASNA II, OBČINA POLJČANE - SEPTEMBER 2022


SANACIJA CEVOVODA BELLEVUE - TILČKA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - AVGUST 2022


IZPIRANJE VRTIN KOZJE, OBČINA KOZJE - JULIJ 2022


INOX REZERVOAR VODOHRAN PLANINCA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - JULIJ 2022


SANACIJA CEVOVODA HRASTJE, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - JULIJ 2022


SANACIJA CEVOVODA PLES, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - JULIJ 2022


SANACIJA VH KRASNA II, OBČINA POLJČANE - JULIJ 2022


SANACIJA VODOVODA TRG ROGATEC, OBČINA ROGATEC - JULIJ 2022

 


SANACIJA CEVOVODA PILŠTANJ, OBČINA KOZJE - JUNIJ 2022

 


IZGRADNJA VODOHRANA PLANINCA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - JUNIJ 2022

 


SANACIJA CEVOVODA HRASTJE OB BISTRICI, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - JUNIJ 2022

 


SANACIJA VH KRASNA II, OBČINA POLJČANE - MAJ 2022

 


SANACIJA CEVOVODA LUŠEČKA VAS, OBČINA POLJČANE – APRIL 2022

 


SANACIJA CEVOVODA KAŠČA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - APRIL 2022

 


SANACIJA CEVOVODA ZEČE, OBČINA KOZJE - APRIL 2022

 


IZGRADNJA CEVOVODA KAŠČA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAREC 2022

 


SANACIJA CEVOVODA RJAVICA 17, VERHOVŠEK, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – MAREC 2022

 


IZGRADNJA CEVOVODA ČN PODČETRTEK, OBČINA PODČETRTEK - FEBRUAR 2022

 


SANACIJA CEVOVODA JAGER-KOLODVORSKA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - FEBRUAR 2022

 


SANACIJA VODOVODA KRPANOVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – DECEMBER 2021


SANACIJA CEVOVODA LUŠEČKA VAS, OBČINA POLJČANE - NOVEMBER 2021


IZGRADNJA KANALIZACIJE TAVČARJEVA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - NOVEMBER 2021


SANACIJA VODOHRANA VRENKO, OBČINA PODČETRTEK - NOVEMBER 2021


SANACIJA CEVOVODA ROGAŠKA CESTA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - NOVEMBER 2021


SANACIJA CEVOVODA ROJS-GEKOTT, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - NOVEMBER 2021


SANACIJA CEVOVODA TAVČARJEVA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - NOVEMBER 2021


 SANACIJA CEVOVODA IN RAZBREMENILNIKA KORPULE-PREDENCA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - NOVEMBER 2021


OBNOVA VODA PRI VH ROZALIJA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - NOVEMBER 2021


SANACIJA CEVOVODA ULICA KOZJANSKEGA ODREDA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - SEPTEMBER 2021

 


PRESTAVITEV VODA DUKTIL 200 NADVOZ SONCE, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - SEPTEMBER 2021


 

 

Arhiv investicijskih in vzdrževalnih del vodovoda je na voljo tukaj.