Arhiv Cenikov

CENIK KOMUNALNIH STORITEV

V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, KOZJE, BISTRICA OB SOTLI, POLJČANE IN DELU SLOVENSKE BISTRICE (KS LAPORJE)

 

 

C E N I K STORITEV IZVAJANJA OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 1.7.2019 PRILOGA 2 K CENIKU 1.7.2019 - SODILO Cenik posebnih storitev in ostalih komunalnih storitev 01.12.2020

 

   

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA


Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju: Uredba) v prvi polovici leta 2019 pripravilo predlog novih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: