Donnerstag, 29 September 2022

AVGUST 2022 - PRAVNE OSEBE

 • OBVESTILO O OMEJITVAH PRI DOBAVI PITNE VODE
 • PRIPOROČILO ZA POGOSTEJŠE IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V ČASU VISOKIH POLETNIH TEMPERATUR
 • KORISTNE INFORMACIJE

OBVESTILO O OMEJITVAH PRI DOBAVI PITNE VODE

Vse uporabnike pitne vode, na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine obveščamo, da se zaradi daljšega sušnega obdobja količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje. Potrebno je striktno izvajati stroge omejevalne ukrepe pri porabi pitne vode. Zato se mora upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti pa je potrebno upoštevati strogo prepoved uporabe pitne vode za:

 • zalivanje vrtov,
 • polnjenje bazenov,
 • pranje in polivanje cestišč in dvorišč in
 • pranje avtomobilov.

Iz prepovedi se začasno izvzamejo porabniki, katerim služi pitna voda za opravljanje svoje dejavnosti (avtopralnice, zalivanje v rastlinjakih, ipd.).

 

PRIPOROČILO ZA POGOSTEJŠE IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA V ČASU VISOKIH POLETNIH TEMPERATUR

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

 • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
 • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje do stabilizacije temperature vode na pipi.

Redno in pravilno vzdrževanje je posebej pomembno v času visokih poletnih temperatur.

Vsem javnim objektom – šolam, vrtcem, dijaškim domovom, zdravstvenim domovom, gostiščem, restavracijam idr. v skladu z navodili Inštituta za varovanje zdravja in zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) priporočamo, da v času poletnih visokih temperatur pogosteje preventivno izpirajo svoje interno vodovodno omrežje.

V objektih, kjer je poraba vode dlje časa zmanjšana ali prekinjena (npr. zaradi šolskih počitnic in dopustov), v času visokih temperatur prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v internem hišnem vodovodnem omrežju. V objektih z razvejanim internim hišnim vodovodnim omrežjem lahko zaradi tega v omrežju prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov, kar lahko predstavlja tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. Priporočljivo je, da se izpiranje izvede po vsakem daljšem obdobju, ko voda v omrežju stoji ( npr. ob ponedeljkih ob začetku delovnega tedna, po praznikih, itd.).

Priporočamo naslednje ukrepe:

 • intenzivno izpiranje naj se opravi s povečanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega omrežja na vseh pipah v objektu,
 • na vseh pipah je potrebno sneti in očistiti vse mrežice in druge nastavke,
 • čas izpiranja naj znaša najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom,
 • intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v kolikor je neposredno vezano na interno hišno napeljavo.

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.nijz.si.

V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 03/81-21-407, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).

 

KORISTNE INFORMACIJE:

 

 • Elektronski naslov za pošiljanje izpolnjenih obrazcev in vlog, javljanje stanja vodomera, javljanje sprememb, reklamacij ipd. je Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.