Samstag, 09 Dezember 2023

Obvestila

OBVESTILO O SPREMENJENEM DELOVNEM ČASU MESTNE BLAGAJNE IN INFORMACIJSKE PISARNE

Obveščamo vas, da s 1. novembrom 2023 spreminjamo delovni čas MESTNE BLAGAJNE in INFORMACIJSKE PISARNE.

MESTNA BLAGAJNA bo poslovala po naslednjem razporedu:

PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK

od 8:00 do 10:30 ure in od 11:30 do 14:30 ure

SREDA

od 8:00 do 10:30 ure in od 11:30 do 15:30 ure

PETEK

od 8:00 do 10:30 ure in od 11:30 do 13:30 ure

 

INFORMACIJSKA PISARNA bo poslovala po naslednjem razporedu:

PONEDELJEK

od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 15:00 ure

TOREK

ZAPRTA

SREDA

od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 16:00 ure

ČETRTEK

ZAPRTA

PETEK

od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 14:00 ure

 

 

Obvestila uporabnikom

DECEMBER 2023 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN PISARNE ZA SPREJEM REKLAMACIJ
 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV
 • OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 • ŽIVALSKI STRANSKI ODPADKI
 • KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI
Weiterlesen ...

DECEMBER 2023 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN PISARNE ZA SPREJEM REKLAMACIJ
 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV
 • KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI
Weiterlesen ...

DECEMBER 2023 - PRAVNE OSEBE

 • DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN PISARNE ZA SPREJEM REKLAMACIJ
 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV
 • NAROČANJE ODVOZA ODPADKOV »NA KLIC«
 • KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI
Weiterlesen ...

Objave

ODVOZ MEŠANE EMBALAŽE – RUMENA VREČA 04.12. - 08.12.

Javna snaga

V tednu med 4.12.2023 in 8.12.2023 vršimo odvoz mešane embalaže - rumena vreča in v občini Rogaška Slatina vršimo odvoz STEKLENE EMBALAŽE. Od...

IZJAVA ZA MEDIJE

Objave

 Uspešno zaključeno srečanje o inovativni uporabi ladijskih kontejnerjev v trajnostni arhitekturi.

KOMUNALA.INFO

Vodovod

Vabljeni k uporabi Komunala.Info.

DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN INFORMACIJSKE PISARNE

Objave

Obveščamo vas, da s 1.11.2023 spreminjamo delovni čas MESTNE BLAGAJNE in INFORMACIJSKE PISARNE.

PLAN PREGLEDA MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Čistilne naprave

Uporabniki stanovanjskih stavb so predhodno ( najmanj 15 dni pred izvedbo ) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN in p...

OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NA…

Čistilne naprave

Na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja morajo imeti objekti malo komunalno čistilno napravo. To velja za objekte z gradbenim dovoljenjem...

MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Vodovod

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

BIO ODPAD

Javna snaga

Bio odpad se v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, natančneje od 13.3.2023 do 10.11.2023 pobira vsaki teden.

IZ ZAPRAŠENEGA KOTA V KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Objave

Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne uporabljate več? Prinesite ga v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bomo pripravili za novega lastnika. ...

SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV

Javna snaga

Obveščamo Vas, da s 1.2.2023 spreminjamo delovni čas zbirnih centrov.

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE steklo in papir 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE biološki odpadki 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

ODVOZ - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI biološki odpadki 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

Javna snaga

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM studioKroG

Objave

Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 ...

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM …

Javna snaga

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

KOTIČEK ZA REUSE

Javna snaga

POSTAVITEV KOTIČKA ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV NA ZBIRNEM CENTRU TUNCOVEC IN AKCIJA ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV ...

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

Javna snaga

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

TEHNIČNI PRAVILNIK O IZVAJANJU OSKRBE S PITNO VODO

Vodovod

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje , Bistrica ob Sotli in Poljčane

TEHNIČNI PRAVILNIK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN …

Čistilne naprave

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

ABECEDNIK ODPADKOV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

Čistilne naprave

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH G…

Kanalizacija

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU…

Kanalizacija

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrt...

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Kanalizacija

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživelavseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.Namen pobude je že...

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Vodovod

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je z...

Letna poročila o kvaliteti pitne vode

Vodovod

Letna poročila o skladnosti pitne vode

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

V okviru projekta »Olje za čistejše okolje«  je bilo v občinah Rogaška Slatina in Podčetrtek postavljenih 7 kosov 200 litrskih uličnih zbirni...

EU PROJEKTI: NAPOVEDNIK UČNIH DELAVNIC

Objave

Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJAPraktični prikazi v učnih delavnih bodo motivirali k doseganju ciljev p...

Urniki odvoza 2023

Individualne hiše 2023 
in rumena vreča za gospodarstvo


Večstanovanjski objekti 2023
(bloki, večstanovanjske hiše)

Uradne ure

  INFORMACIJSKA PISARNA:
PON od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 15:00 ure
TOR ZAPRTA
SRE od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 16:00 ure
ČET ZAPRTA
PET od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 14:00 ure

Telefon: 03/812 14 07

Občinske blagajne

MESTNA BLAGAJNA V ROGAŠKI SLATINI
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
od 8:00 do 10:30 in
od 11:30 do 14:30 
SREDA od 8:00 do 10:30 in
od 11:30 do 15:30
PETEK od 8:00 do 10:30 in
od 11:30 do 13:30 

Telefon: 03/ 812 14 08

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC
VSAKO SREDO 8:00 do 15:00

Telefon: 03/ 812 10 28

ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK
9:00 do 17:00
SREDA

9:00 do 18:00

Telefon: 03/ 6203 750 

PREBERI VEČ

Kontakt

Informacije in reklamacije: za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 407
Tajništvo: (03) 81 21 400
e-mail: tajnistvo@okp.si