Sonntag, 26 Mai 2024

Obvestila

NI NUJNIH OBVESTIL.

 

Obvestila uporabnikom

MAJ 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • POLNJENJE BAZENOV
 • KOMUNALA.INFO
 • E-RAČUN
Weiterlesen ...

MAJ 2024 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • POLNJENJE BAZENOV
 • KOMUNALA.INFO
 • E-RAČUN
Weiterlesen ...

MAJ 2024 - PRAVNE OSEBE

 • OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • POLNJENJE BAZENOV
 • KOMUNALA.INFO
 • E-RAČUN
Weiterlesen ...

Objave

Obveščanje javnosti skladno z Uredbo o pitni vodi

Vodovod

Skladno z določili 18. člena in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) vam mesečno podajamo informacije o oskrbi s pitno vodo, zbr...

ODVOZ MEŠANE EMBALAŽE - RUMENA VREČA 20.05.2024 - 24.05.2…

Javna snaga

V tednu med 20.05.2024 in 24.05.2024 vršimo odvoz mešane embalaže – rumena vreča in v občini Kozje in Bistrica ob Sotli vršimo odvoz PAPIRJA, ...

USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAV…

Objave

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih slu...

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

Vodovod

Obvestilo uporabnikom pitne vode o načinih obveščanja javnosti v letu 2024

REDNI ODVOZ 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

REDNI ODVOZ 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE (biološki odpadki)

Javna snaga

REDNI ODVOZI BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH

REDNI ODVOZ 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE (steklo in papir)

Javna snaga

REDNI ODVOZ STEKLENE EMBALAŽE IN PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH OBČIN

REDNI ODVOZ 2024 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

Javna snaga

REDNI ODVOZ ZA GOSPODINJSTVA V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

REDNI ODVOZ 2024 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI (biološki)

Javna snaga

REDNI ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV ZA GOSPODINJSTVA V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

REDNI ODVOZ 2024 - GOSPODARSTVO

Javna snaga

REDNI ODVOZ ODPADKOV ZA GOSPODARSTVO V NASELJIH

REDNI ODVOZ 2024 - USTANOVE

Javna snaga

REDNI ODVOZ ODPADKOV ZA USTANOVE (ŠOLE, VRTCI)

IZJAVA ZA MEDIJE

Objave

 Uspešno zaključeno srečanje o inovativni uporabi ladijskih kontejnerjev v trajnostni arhitekturi.

KOMUNALA.INFO

Vodovod

Vabljeni k uporabi Komunala.Info.

DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN INFORMACIJSKE PISARNE

Objave

Obveščamo vas, da s 1.11.2023 spreminjamo delovni čas MESTNE BLAGAJNE in INFORMACIJSKE PISARNE.

PLAN PREGLEDA MKČN V OBDOBJU OD 2021 DO 2024

Čistilne naprave

Uporabniki stanovanjskih stavb so predhodno ( najmanj 15 dni pred izvedbo ) pisno obveščeni o datumu nameravanega praznjenja greznice ali MKČN in p...

OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NA…

Čistilne naprave

Na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja morajo imeti objekti malo komunalno čistilno napravo. To velja za objekte z gradbenim dovoljenjem...

MESEČNA POROČILA O PITNI VODI

Vodovod

Mesečna poročila o skladnosti pitne vode

LETNA POROČILA O KVALITETI PITNE VODE

Vodovod

Letna poročila o skladnosti pitne vode

IZ ZAPRAŠENEGA KOTA V KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO

Objave

Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne uporabljate več? Prinesite ga v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bomo pripravili za novega lastnika. ...

SPREMENJEN DELOVNI ČAS ZBIRNIH CENTROV

Javna snaga

Obveščamo Vas, da s 1.2.2023 spreminjamo delovni čas zbirnih centrov.

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE steklo in papir 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - INDIVIDUALNE HIŠE biološki odpadki 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V INDIVIDUALNIH HIŠAH IN GOSPODARSTVO (RUMENA VREČA)

ODVOZ - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

ODVOZ - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI biološki odpadki 2023

Javna snaga

REDNI ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH (BLOKI, VEČSTANOVANJSKE HIŠE)

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

Javna snaga

OBVEZNA VKLJUČITEV V SISTEM ODVOZA ODPADKOV - GOSPODARSTVO

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM studioKroG

Objave

Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 ...

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM …

Javna snaga

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

KOTIČEK ZA REUSE

Javna snaga

POSTAVITEV KOTIČKA ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV NA ZBIRNEM CENTRU TUNCOVEC IN AKCIJA ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV ...

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

Javna snaga

TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI

TEHNIČNI PRAVILNIK O IZVAJANJU OSKRBE S PITNO VODO

Vodovod

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje , Bistrica ob Sotli in Poljčane

TEHNIČNI PRAVILNIK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN …

Čistilne naprave

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

ABECEDNIK ODPADKOV

Javna snaga

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

Čistilne naprave

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH G…

Kanalizacija

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

PLAN PRAZNJENJA GREZNIC ALI MKČN IN PREGLED MKČN V OBDOBJU…

Kanalizacija

Kot izvajalec  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne  vode  v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrt...

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak!

Kanalizacija

Leta 2014 je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in njenih članov zaživelavseslovenska pobuda Skupaj za boljšo družbo.Namen pobude je že...

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Vodovod

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je z...

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ GOSPODINJSTEV

Javna snaga

V okviru projekta »Olje za čistejše okolje«  je bilo v občinah Rogaška Slatina in Podčetrtek postavljenih 7 kosov 200 litrskih uličnih zbirni...

EU PROJEKTI: NAPOVEDNIK UČNIH DELAVNIC

Objave

Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJAPraktični prikazi v učnih delavnih bodo motivirali k doseganju ciljev p...

Urniki odvoza 2024

Individualne hiše 2024
in rumena vreča za gospodarstvo

Večstanovanjski objekti 2024
(bloki, večstanovanjske hiše)

Gospodarstvo v naseljih 2024

Ustanove 2024
(šole, vrtci)

 

 

Uradne ure

  INFORMACIJSKA PISARNA:
PON od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 15:00 ure
TOR ZAPRTA
SRE od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 16:00 ure
ČET ZAPRTA
PET od 8:00 do 10:00 ure in od 11:00 do 14:00 ure

Telefon: 03/812 14 07

Občinske blagajne

MESTNA BLAGAJNA V ROGAŠKI SLATINI
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
od 8:00 do 10:30 in
od 11:30 do 14:30 
SREDA od 8:00 do 10:30 in
od 11:30 do 15:30
PETEK od 8:00 do 10:30 in
od 11:30 do 13:30 

Telefon: 03/ 812 14 08

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC
VSAKO SREDO 8:00 do 15:00

Telefon: 03/ 812 10 28

ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK, PETEK
9:00 do 17:00
SREDA

9:00 do 18:00

Telefon: 03/ 6203 750 

PREBERI VEČ

Kontakt

Informacije in reklamacije: za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 407
Tajništvo: (03) 81 21 400
e-mail: tajnistvo@okp.si