Freitag, 12 Juli 2024

Obvestila uporabnikom

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM
 • OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)
 • LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM
 • OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)
 • LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

 • SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
 • KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?
 • IZPOLNJEVANJA PODATKOV PRI PLAČILU POLOŽNICE – PRAVILNO NAPISAN SKLIC
 • 3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

 • SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
 • KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?
 • IZPOLNJEVANJA PODATKOV PRI PLAČILU POLOŽNICE – PRAVILNO NAPISAN SKLIC
 • 3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK

 • SPOROČANJE  SPREMEMB, KI VPLIVAJO NA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
 • DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • OBSTOJEČE PRETOČNE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
 • KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?
 • IZPOLNJEVANJA PODATKOV PRI PLAČILU POLOŽNICE – PRAVILNO NAPISAN SKLIC
 • 3. JULIJ – MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK