Donnerstag, 29 September 2022

AVGUST 2022 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • OBVESTILO O OMEJITVAH PRI DOBAVI PITNE VODE
 • IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PO DALJŠI ODSOTNOSTI Z DOMA
 • LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • KORISTNE INFORMACIJE

OBVESTILO O OMEJITVAH PRI DOBAVI PITNE VODE

Vse uporabnike pitne vode, na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine obveščamo, da se zaradi daljšega sušnega obdobja količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje. Potrebno je striktno izvajati stroge omejevalne ukrepe pri porabi pitne vode. Zato se mora upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti pa je potrebno upoštevati strogo prepoved uporabe pitne vode za:

 • zalivanje vrtov,
 • polnjenje bazenov,
 • pranje in polivanje cestišč in dvorišč in
 • pranje avtomobilov.

Iz prepovedi se začasno izvzamejo porabniki, katerim služi pitna voda za opravljanje svoje dejavnosti (avtopralnice, zalivanje v rastlinjakih, ipd.).

 

IZPIRANJE INTERNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PO DALJŠI ODSOTNOSTI Z DOMA

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

 

Priporočila za redno in pravilno vzdrževanje internega hišnega vodovodnega omrežja:

 • vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke; čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna;
 • na mestih, kjer voda zastaja, je potrebno tedensko izvajati izpiranje, do stabilizacije temperature vode na pipi.

 

Posebej je redno in pravilno vzdrževanje pomembno v času visokih poletnih temperatur, predvsem po daljši odsotnosti z doma.

 • Voda je živilo in pokvarljivo blago. Če živilo dalj časa neuporabljeno stoji v shrambi ali hladilniku, ga zavržemo. Tudi voda v hišnem omrežju ni v sterilnem okolju, zato njena uporaba, če se zadržuje dlje časa, ni priporočljiva. Da bo preskrba z vodo res varna, moramo po daljši odsotnosti hišno vodovodno omrežje dobro sprati. Strokovnjaki priporočajo, da vodo spirate s turbulentnim tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročite z zaporednim, bolj ali manj hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe. Preverite tudi stanje mrežic, jih očistite in po potrebi zamenjajte.
 • Če v prvih curkih priteče obarvana voda, po spiranju pa obarvanost izgine, naj vas ne skrbi. Obarvanost vode je občasen pojav, ki se mu je težko povsem izogniti. Vzrok je v uporabi nekakovostnih materialov v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Po popravilih na javnem ali hišnem omrežju je obarvanost tudi posledica usedlin na vodovodni mreži.

 

Podrobnejša priporočila in navodila lahko najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja http://www.nijz.si.

V primeru morebitnih težav pri izvajanju izpiranja vašega omrežja nas lahko pokličete na telefonsko številko 03/81-21-407, izven delovnega časa pa na dežurno številko 031-362-539 (za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) oziroma na številko 031-532-094 (za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane).

 

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

S 1. julijem 2011 je pričela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010 in 44/22-ZVO-2). Uredba prepoveduje mešanje biološko razgradljivih odpadkov z mešanimi komunalnimi odpadki ali drugimi ločeno zbranimi frakcijamiZ uvedbo ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, je le-te prepovedano odlagati v zelen zabojnik.

Izvajalec javne službe ima pravico do izvajanja sortirne analize na terenu (fizičen pregled vsebine zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi odpadki (odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani skladno z veljavno zakonodajo.

 

Stanovalci v individualnih objektih so dolžni biološko razgradljive odpadke kompostirati v lastnem vrtnem kompostniku. V kolikor postavitev vrtnega kompostnika ni možna, je vključitev v sistem ločenega zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov obvezna.

V nadaljevanju so kratka navodila za kompostiranje na vrtu in navodila, kaj sodi in kaj ne v rjav zabojnik. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani www.okp.si.

Koraki kompostiranja:

 1. Na dno izbranega prostora naložimo do 15 centimetrov plast grobega materiala, kot so razrezan les, listje, slama. S tem se doseže prezračevanje komposta in prepreči, da bi se kup od spodaj močil.
 2. Na to površino nato odlagamo mešanico organskih odpadkov in tvorimo obliko kupa, ki ga moramo zavarovati pred dežjem.
 3. V kompostnem kupu se bo začel odvijati proces trohnenja.

 

Zakaj je kompost koristen ?

Po šestih mesecih se lahko presejani kompost uporabi za lončnice in gredice. Grobi nepresejani kompost se lahko uporabi za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin. Lahko se ga tudi raztrese po površini ali pa plitvo zameša v zemljo.

Kompostnik za kompostiranje lahko kupite v specializiranih trgovinah.

Za vse, ki nimate možnosti kompostiranja in uporabljate rjavi zabojnik dodajamo kratka navodila kaj sodi in kaj ne v rjavi zabojnik.

POMEMBNO:

Biološko razgradljive odpadke lahko v rjavi zabojnik dajete v razsutem stanju, v papirnatih vrečkah ali v biološko razgradljivih vrečkah iz škroba.

Biološko razgradljive odpadke je PREPOVEDANO oddajati v navadnih plastičnih vrečkah.

Kaj odlagamo v rjavi zabojnik ?

 • zelenjavne in sadne odpadke ter ostanke hrane (pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže, kuhani netekoči ostanki hrane, jajčne lupine),
 • čajne in kavne usedline s filtrom,
 • papirnate vrečke sadja in zelenjave, papirnate robčke,
 • odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic, cvetje;
 • pokošeno travo, plevel, listje, rože, vrtne odpadke,
 • ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabljeno zelenjavo.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ni dovoljeno dajati: olja in maščob, kosti, cigaretnih ogorkov, živalskih iztrebkov, plenic in vložkov, kakršnekoli embalaže, kamenja, plastičnih vrečk, kovin in ostalih biološko NERAZGRADLJIVIH odpadkov. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi.

 

KORISTNE INFORMACIJE:

 

 • Dodatne količine odpadkov, ki jih uporabniki odlagajo ob zabojnikih, se ne prevzemajo. V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, je potrebno le-te nastaviti na prevzemno mesto v dodatne namenske 120 litrske rumene in zelene vreče z logotipom OKP Rogaška Slatina, d.o.o., ki jih uporabnik kupi na sedežu podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
 • Elektronski naslov za pošiljanje izpolnjenih obrazcev in vlog, javljanje stanja vodomera, javljanje sprememb, reklamacij ipd. je Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.