Samstag, 30 September 2023

APRIL 2022 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKI
 • KOTIČEK ZA REUSE WEE - AKCIJA ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV
 • 22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKI

 

V PONEDELJEK, 18. APRILA 2022, SREDO, 27. APRILA 2022 in PONEDELJEK, 1.05.2022 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  Mestna blagajna bo ZAPRTA.

 

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
 • na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
 • na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ponedeljek 18.04.2022 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 18.4. na 19.4. in tako do konca tedna do vključno sobote, 23.4.2022).
 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v sredo 27.04.2022 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 27.4. na 28.4. in tako do konca tedna do vključno sobote, 30.4.2022).
 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ponedeljek 2.05.2022 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 2.5. na 3.5. in tako do konca tedna do vključno sobote, 7.5.2022).

 

KOTIČEK ZA REUSE WEE - AKCIJA ZBIRANJA ŠE DELUJOČIH APARATOV

Kdaj: 11. april - 22. april 2022

Kje: ZC Tuncovec, ZC Bistrica ob Sotli, ZC Kozje, ZC Šmarje pri Jelšah, ZC Pristava pri Mestinju

Kaj: Zbiranje še delujočih aparatov, ki so primerni za ponovno uporabo (bela tehnika – pralni stroji, hladilniki, pečice, mali gospodinjski aparati, zabavna elektronika – radio, zvočniki, LCD televizija in monitorji, svetila, računalniška oprema ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije).

Kdo: ZEOS, d.o.o. v sklopu njihovega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben, OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. in CPU Rogaška Slatina. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Zakaj: V zbiralni akciji želimo seznaniti občane in občanke o možnosti oddaje še delujočih apratov v stalni kotiček za ponovno uporabo, ki je postavljen na ZC Tuncovec in zbrati čim več še delujočih aparatov. Vse zbrane aparate tako v akciji kot tudi kasneje v stalnem kotičku bomo pregledali v procesu ponovne uporabe in jih predali nazaj v CPU Rogaška Slatina, kjer bo aparat našel novega lastnika.

 

 

22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE

april je svetovni dan Zemlje, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo, da je planet, na katerem živimo minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Svetovni dan Zemlje je bil prvič organiziran že leta 1970, od takrat pa se vsakoletno obeležuje v več kot 192 državah. Koordinira ga globalna mreža Dneva Zemlje.

Kljub poudarjanju, kako zelo pomembni so odgovorno ravnanje z odpadki, varčevanje s pitno vodo, varčevanje z energijo ter odgovoren odnos do gozdov in živali, se ljudje danes premalo zavedamo dejstva, da je naša Zemlja minljiva in ranljiva.

Zavedati se moramo dejstva, da Zemljo najbolj ogroža človek. Zaradi človeka so v nevarnosti rastline, ptice in druge živali, oceani, reke, travniki in gozdovi. Vse našteto je za nas nekako samoumevno, zato si težko predstavljamo, kako bi se sprehajali, če ne bi imeli gozdov, travnikov, živali, rek in kako bi živeli, če bi Zemlja nekoč preprosto nehala obstajati.

Zemljo ogrožajo: - podnebne spremembe

 • izumiranje gozdov
 • onesnaževanje okolja
 • izguba biotske raznovrstnosti
 • taljenje ledu in mrtva območja oceanov
 • rast prebivalstva

Zato se zavedajmo naših ravnanj in ukrepajmo, dokler je še mogoče!  (Vir: Slovenec, spletni medij)

 

ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

·         ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
·         Žibernik (zraven bloka št. 17),
·         ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
·         zbirni center Tuncovec,
·         pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku) in
·         OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

·         OŠ Pristava pri Mestinju in
·         zbirni center Pristava pri Mestinju.

Občina Bistrica ob Sotli:

·         zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

·         zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

·         zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

OPOZORILO LASTNIKOM PSOV

Pri izvajanju komunalnih storitev (pobiranju odpadkov, zamenjavi in popisu vodomerov) ugotavljamo, da imajo naši zaposleni večkrat probleme s psi uporabnikov komunalnih storitev, saj se ti prosto nekontrolirano gibljejo na dovoznih poteh ali dvoriščih, lajajo, se zaletavajo v naše zaposlene ipd. V nekaj primerih je že prišlo do ugrizov psov, tako da so naši delavci morali  poiskati zdravniško pomoč.

Radi bi vas opozorili, da so lastniki psov na podlagi Zakona o zaščiti živali ( ZZZiv, Uradni list RS, št. 38/13, 21/18-ZNOrg, 92/20 in 159/21) dolžni poskrbeti za obvladovanje psov, da niso nevarni okolici. Nevaren pes je po definiciji navedenega zakona pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kaže napadalno vedenje do človeka ali pa pes, ki je ugriznil človeka. Globa za opustitev fizičnega varstva nevarnega psa znaša po zgoraj navedenem zakonu za fizično osebo od 800 € do 1.200 €. Nadzor nad spoštovanjem določil ZZZiv in izrekanje mandatne kazni je v pristojnosti policije. Prav tako pa obligacijski zakon določa, da je za škodo, ki jo povzroči žival, odgovoren imetnik živali. Upravičenost odškodnine v primeru ugriza živali izhaja iz temeljne odgovornosti v nepredvidljivem ravnanju živali in s tem možnosti ogrožanja življenja in zdravja ljudi ter poškodovanja stvari. Zaradi tega mora imetnik živali poskrbeti in narediti vse, da prepreči nastanek škode sicer oškodovancu pripada odškodnina. Da se lastnik izogne temu, mora imeti žival privezano, zaprto za ogrado ipd.

 

Da se v bodoče izognemo tem neprijetnostim in v želji, da bodo lahko naši delavci dobro in nemoteno izvajali svoje delo pri opravljanju komunalnih storitev, vas prosimo za upoštevanje teh navodil (priporočil).

 

KORISTNE INFORMACIJE:

 • Mestna oz. občinska blagajna, kjer se lahko številne položnice plačujejo brez provizije so v občinah:
  • Občina Rogaška Slatina – mestna blagajna na sedežu podjetja OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12;
  • Občina Rogatec - občinska blagajna na sedežu občine Rogatec, Pot k ribniku 4, v pisarni v prvem nadstropju;
  • Občina Šmarje pri Jelšah – na Pošti v občini Šmarje pri Jelšah;

          več si lahko preberete na spletni strani OKP Rogaška Slatina www.okp.si; pod povezavo Občinske blagajne.

 • Vsi zbrani odpadki se tehtajo na lokaciji ZC Tuncovec, tehta se skupna količina zbranih odpadkov v posameznem smetarskem vozilu. Ne tehta se količina odpadkov v posamezni posodi/zabojniku, saj nam obstoječa tehnologija tega ne omogoča.
 • Vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila oseb,…) so stranke dolžne same javiti na komunalno podjetje. Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.
 • Na elektronski račun -eRačun se lahko prijavite preko svoje spletne banke, komunale info ali preko obrazca (OB20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve), ki ga najdete na naši internetni strani okp.si.