Donnerstag, 29 September 2022

DECEMBER 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV
 • OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE...
 • ŽIVALSKI STRANSKI ODPADKI
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V ČASU PRAZNIKOV

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

 

DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE IN PISARNE ZA SPREJEM REKLAMACIJ

 • V petek, 24.12.2021 in v petek 31.12.2021 bosta mestna blagajna in pisarna za sprejem reklamacij odprti samo do 12:00 ure.

 

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Na praznične dni 25.12.2021 in 1.1.2022 Zbirni center Tuncovec, kot tudi vsi ostali zbirni centri (Bistrica ob Sotli, Kozje, Pristava pri Mestinju in Šmarje pri Jelšah) NE POSLUJEJO.

 


OBNOVITEV VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI  

Uporabniki, ki so oproščeni plačila okoljske dajatve za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, morajo v skladu z 59. in 60. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli vsako leto vlogo obnavljati. Vlogo (obrazec OB 18) s prilogami je potrebno poslati ali osebno dostaviti na naslov OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina najkasneje do 31.01.2022.

V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev preneha in se mu prične obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.


ŽIVALSKI STRANSKI ODPADKI

V Zbirnem centru Tuncovec lahko oddate živalske stranske odpadke od 1.12.2021 do 31.3.2022, ki nastanejo IZKLJUČNO IN SAMO PRI ZAKOLU ŽIVALI V GOSPODINJSTVIH.

Oddaja živalskih stranskih proizvodov je PREPOVEDANA za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dopolnilne, kmetijske in lovske dejavnosti.

Za oddajo odpadkov, ki nastajajo pri dopolnili, kmetijski in lovski dejavnosti, se lahko obrnete na Veterinarski inštitut. Živalske stranske odpadke  lahko oddajo  brezplačno samo uporabniki, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in imajo poravnane vse obveznosti.

Sprejemamo:

 • kosti, rogove, kopita/parklji in proizvodi iz njih;
 • surove živalske kože (velikih in majhnih živali);
 • drugi nepredelani živalski stranski produkti;
 • volno, dlako, prašičje ščetine, perje.

Živalski odpadki ne smejo vsebovati nečistoč ali tujkov, kot so: vrečke, kartoni, gumijaste rokavice, sponke za klobase, vrvice, deklaracije, ušesne znamke, različne kovine in drugi plastični odpadki, druge neorganske materiale.

V zabojnik v Zbirnem centru Tuncovec, ki je namenjen živalskim stranskim proizvodom lahko odpadke oddate v posebnih biorazgradljivih vrečah, ki so potrjene s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  Vrečke so  dobavljive  na vhodni kontroli zbirnega centra Tuncovec. V kolikor bodo živalski odpadki vsebovali nečistoče, jih ne bomo prevzeli.

 


ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Odpadna olja ohlajena zlijemo v namensko posodo in ga oddamo v namenski zbiralnik olja na katero koli lokacijo, ki je navedena na spodnjem seznamu.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

· ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
· Žibernik (zraven bloka št. 17),
· ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17),
· zbirni center Tuncovec,
· pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku) in
· OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

· OŠ Pristava pri Mestinju in
· zbirni center Pristava pri Mestinju.

Občina Bistrica ob Sotli:

· zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

· zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

· zbirni center Šmarje pri Jelšah

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki ga uvrščamo med nevarne odpadke, zato moramo z njim skrbno ravnati, saj je zelo škodljivo za okolje.

 


KAKO DO MANJ ODPADKOV MED PRAZNIKI

Vstopili smo v praznične dni, v obdobje, kjer bo okrašene domove napolnil vonj po prazničnih dobrotah, vzdušje pa bodo zaokrožile zabave s prijatelji in obdarovanja tistih, ki so nam najbližje. Vse to pa bo prispevalo tudi k več odpadkom. V komunalnem podjetju OKP Rogaška Slatina opažamo, da se med božično-novoletnimi prazniki zbere bistveno več odpadkov. Predvsem narastejo količine odpadne embalaže (rumene vreče), steklene embalaže in bioloških odpadkov.

Naj vas spomnimo: najboljši odpadek je tisti, ki ga ni, zato sprejmite izziv in poskusite v letošnjem decembru količino odpadkov zmanjšati na minimum. Zakaj? Preprosto zato, ker trošimo več, kot imamo. Porabimo namreč kar tretjino več naravnih virov, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. Zato je prav, da razmislimo o svojih navadah in potrošniških vzorcih ter o tem, kako lahko ravnamo drugače.

Podarimo svoj čas, energijo, nasmeh…

Izberimo obdarovanje, s katerim ne obremenimo okolja, se izognemo nakupovalni mrzlici, hkrati pa obdarovanca domiselno presenetimo. Dajmo prednost kakovostnim in uporabnim darilom ali pa darilo naredimo sami (piškoti, marmelada, pletenine,…).