SunPMUTCE_September+0000RSepPMUTC_0C_PMPMPM

TEHNIČNI PRAVILNIK O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

 

Poglej PDF dokument