petek, 12. julij 2024

IZVEDBA PRIKLJUČITVE NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE

Za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o. je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec

Za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je v upravljanju OKP Rogaška Slatina d.o.o. je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec:

OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
ali pa stranka poljubno napiše vlogo in jo lastnoročno podpiše.

 

 

Obvezna dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi za izdajo soglasja za priključitev:

  • OB 04 OBRAZEC ZA OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV
  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje
  • Za objekte, ki so grajeni pred letom 1967 (star objekt), pa zemljiškoknjižni izpisek, ustrezen dokaz lastništva in izjavo, da je bil objekt grajen pred tem
  • Mapno kopijo
  • Po potrebi soglasje lastnikov zemljišča, po katerem bo delno izveden vaš vodovodni priključek

POSTOPEK:

Po pregledu in obdelavi vloge (popolna vloga) opravimo ogled terena in na osnovi izmer pripravimo ponudbo za izvedbo vodovodnega priključka (cca. 10 do 14 dni). Pred izvedbo priključka je stranka dolžna poravnati znesek ponudbe. Priporočljivo je, da stranka vsaj tri dni
prej sporoči predlagan termin za izvedbo priključka.

Izvajalca del za gradbena dela (izkopi, zasipi, podvrtanje cestišča,…) si stranka lahko zagotovi sama. Vsa dela morajo biti opravljena po navodilih upravljalca javnega vodovodnega omrežja. V primeru, ko vodovodni priključek poteka v bližini drugih komunalnih naprav (elektrika, plin, CATV, PTT,…) ali jih križa, je naročnik dolžan naročiti zakoličbo oz. pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja lastnikov teh naprav.

 

KONTAKT: 03 81 21 400

URADNE URE:
Ponedeljek 8°°-15°°
Sreda 8°°-16°°
Petek 8°°-14°°

KAKO in KAM VLOGO POSLATI:

Stranka vlogo pošlje ali jo osebno vloži na sedežu podjetja na naslovu:
OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina