torek, 18. junij 2024

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE

 

Skladno z vsebino Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023, v nadaljevanju Uredba) in Navodilom o načinih obveščanja (Ur. l. RS, št. 109/2023) vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode vodovodnih sistemov v upravljanju OKP Rogaška Slatina, d.o.o. v primeru neskladnosti in zdravstvene neustreznosti pitne vode in o dostopnosti drugih informacij o oskrbi s pitno vodo. 

 

ČLEN UREDBE O PITNI VODI

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

12.

Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.

Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta1 . Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.

 • osebno
 • po e-pošti
 • po telefonu
 • obvestilo na oglasni deski uporabnikov hišnega vodovodnega omrežja

 17.

Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda (obvešča vsak dan do preklica)2.

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • spletna stran www.okp.si in/ali občine
 • osebno, preko e-pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)

17.

Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo.

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe.

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • spletna stran www.okp.si in/ali občine
 • osebno, preko e-pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)

22.

Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov3 ugotovi neskladnost pitne vode.

Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih. Takojšnja obveščenost uporabnikov pitne vode je še posebej pomembna, če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode.

 • določi lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov, način obveščanja mora biti učinkovit in sledljiv

31.

Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda.

 • Radio Štajerski val ali Radio Rogla
 • spletna stran www.okp.si in/ali občine
 • osebno, preko e-pošte ali telefona (v primeru manjšega št. uporabnikov)

 

 1 Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

2 Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

3 Prednostni  prostori so objekti z uporabniki, ki so potencialno izpostavljeni tveganjem, povezanim s pitno vodo kot so bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, šole, drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, stavbe z nastanitvenimi zmogljivostmi, restavracije, bari, športni centri in ustanove za prostočasne dejavnosti in rekreacijo, zavodi za prestajanje kazni, sanitarni objekti v sklopu kampov in podobno (14. tč. 2. čl. Uredbe).