petek, 2. junij 2023

 

22. MAREC SVETOVNI DAN VODA

 

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je po vsem svetu namenjen ozaveščanju ljudi o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. Letošnji svetovni dan voda 2023, se osredotoča na reševanje vodne in higienske krize in z geslom »Pospešimo spremembe« ljudi poziva, naj storijo vse, kar lahko, da bi ju pomagali rešiti. Kaj lahko storimo, da pospešimo spremembe? Vsak od nas lahko postane del sprememb že z nekaj manjšimi spremembami v vsakdanjem življenju:

  • spremeni načine uporabe, porabe in ravnanja z vodo in prispeva k ohranjanju naših vodnih virov,
  • varčuje z vodo, tako pri osebni higieni kot pri pripravi hrane, pomivanju posode ter pranju perila,
  • skrbi za razumno uporabo nevarnih snovi v gospodinjstvih,
  • skrbi za redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave in odtokov,
  • skrbi za vzdrževanje malih komunalnih čistilnih naprav, za pravočasno praznjenje greznic,
  • shranjuje padavinske vode za zalivanje vrtov,
  • skrbi za pravilno odlaganje odpadkov (živilskih odpadkov, olj, zdravil in kemikalij nikar ne mečite v wc-školjko ali v odtoke).

Ugotovite od kod prihaja vaša voda, obiščite čistilno napravo, da spoznate, kako se komunalna voda čisti in kako se razbremenjena onesnaževal vrača nazaj v okolje. Če boste postali razumen potrošnik in kupovali le stvari, ki jih potrebujete, boste k želenim spremembam v globalnem svetu veliko prispevali.

(Vir: www.worldwaterday.org; Slovensko društvo za zaščito voda)

 

Podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. ima v lasti eno najstarejših vodovodnih omrežij v Sloveniji, staro je približno 44 let, napram slovenskemu povprečju, ki je staro 28 let. Kljub temu beleži zgolj malo višje vodne izgube, ki znašajo 28,37%, glede na slovensko povprečje, ki znaša 24,8%.

V upravljanju ima podjetje preko 1.274 km primarnih in sekundarnih cevovodov ter 191 objektov vodooskrbe (71 črpališč, 120 vodohranov).

Po cevovodih in preko vodnih objektov podjetje s pitno vodo oskrbuje 12.722 gospodinjstev ter 877 ustanov oz. gospodarskih družb, tako s pitno vodo oskrbuje preko 35.500 prebivalcev. Kakovost pitne vode je zelo visoka. V povprečju v Sloveniji porabi prebivalec 59,4 m3 pitne vode na leto oziroma 163 litrov pitne vode na dan, na območju kjer OKP Rogaška Slatina oskrbuje prebivalce s pitno vodo, pa v povprečju porabi en prebivalec 44 m3  pitne vode na leto oziroma 120 litrov  pitne vode na dan.