četrtek, 29. september 2022

TEHNIČNI PRAVILNIK O IZVAJANJU OSKRBE S PITNO VODO

na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje , Bistrica ob Sotli in Poljčane

 

Poglej PDF dokument