nedelja, 26. maj 2024

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.

Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe.

Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj v periodi 7 dni. Potrebno je intenzivno spiranje internega vodovodnega omrežja. To storite z uporabo vode v WC kotličkih in z odprtjem vseh pip – voda naj teče 15 minut (curek naj bo enakomeren srednje jakosti) vsaj do stabilizacije temperature. Svetujemo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu.

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Pred ponovnim pričetkom dejavnosti v teh objektih vam svetujemo, da vzpostavitvi ustreznih higienskih ukrepov v interni vodovodni napeljavi posvetite posebno pozornost.

Več podrobnejših informacij najdete na spodnji povezavi:

https://nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta