nedelja, 26. maj 2024

Obrazec za reklamacijo

Kakovost izdelkov in storitev je eden izmed odločilnih dejavnikov uspešnosti podjetja. Pri izvajanju  in obračunu naših storitev se trudimo, da jih izvajamo dobro in kakovostno. Ker pa se pri izvajanju lahko pojavijo tudi napake, vas prosimo, da nas o njih informirate s pomočjo priloženega obrazca.

 Pri izpolnjevanju morate navesti vse podatke, pri dejavnosti pa izberete tisto dejavnost, na katero se reklamacija nanaša.

 
Obrazec za reklamacijo
   
Ime in Priimek / Podjetje:
Naslov:
Elektronski naslov:
Šifra in opis odjemnega mesta* :
  *Podatek, ki se nanaša na številko odjemnega mesta, lahko odčitate iz našega računa (nahaja se pod datumom zapadlosti računa).

Reklamacijo vlagam:

prvič
sem že reklamiral dne,
Dejavnost reklamacije:
javna snaga
javna kanalizacija
čistilne naprave
obračun komunalnih storitev
geodetske storitve
Opis reklamacije:
 

Obrazci in vloge (PDF)