petek, 12. julij 2024

Naročilo nove posode za odpadke

Naši uporabniki lahko s pomočjo naslednjega obrazca naročijo novo posodo za ravnanje z odpadki. V opombi je potrebno obvezno navesti na katero vrsto posode (za mešani komunalni odpad, za ločeno zbrane odpadke , za rumeno vreče, …) se naročilo nanaša.

 

 

Naročilo posode za odpadke

Naročilo nove posode za odpadke
   
Ime in Priimek / Podjetje:
Telefon:
Naslov:
Elektronski naslov:
Odjemno mesto*:
  *Podatek, ki se nanaša na številko odjemnega mesta, lahko odčitate iz našega računa (nahaja se pod datumom zapadlosti računa).
Število članov gospodinjstva:
   
Naročam posodo: Število posod: kom
   
Velja za mešani kom. odpad:
Opombe:
 

Prepišite varnostno kodo:

Obrazci in vloge (PDF)