ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
SEPTEMBER 2017

 

1. PONOVNO OPOZORILO
ZARADI SUŠE NUJNO POTREBNO VARČEVANJE S PITNO VODO

OKP Rogaška Slatina d.o.o. obvešča odjemalce pitne vode, da je zaradi večjega pomanjkanja pitne vode na širšem področju občin UE Šmarje pri Jelšah, ki je posledica daljšega sušnega obdobja nujno potrebno skrajno varčevanje s pitno vodo na vseh območjih, ki jih s pitno vodo oskrbuje javno podjetje: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in Slovenska Bistrica – KS Laporje). Zaradi daljšega sušnega obdobja se količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje.
Potrebno je upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upoštevati prepoved uporabe pitne vode za:

 • zalivanje vrtov in zelenic,
 • polnjenje bazenov,
 • pranje vozil,
 • odvzem vode gasilcev in ostalih s cisternami brez vednosti upravljavca sistema,
 • polivanje in pranje cestišč in dvorišč.

Preprečiti je potrebno tudi vso drugo negospodarno rabo pitne vode.
Uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo navodila. Vsak opažen nekontroliran iztok vode je potrebno javiti na dežurni številki 031-532-094 (za Rogaško Slatino, Rogatec, Poljčane in Slovenska Bistrica) in 031-362-539 (za Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli).
Lahko pa o tem obvestite medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje (tel.št.:03-8181701, 03-8181734, 03-8181700, e-mail: inspektorat@rogaska-slatina.si ), če je kršitev opažena na območju teh občin, občinskega inšpektorja Občine Šmarje pri Jelšah (tel.št.:03-8171627, e-mail: milan.konsak@smarje.si ), če se je kršitev zgodila na območju občine Šmarje pri Jelšah, medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (tel.št.: 07-4981380, 07-4981381, 07-4981382) za kršitve na območju Občne Bistrica ob Sotli oziroma medobčinski inšpektorat občin Slovenska Bistrica in Poljčane (tel.št.: 02-8432810, 02-8029230), za območja teh občin.

Ukrep velja do preklica.

Vse kršitve bo obravnaval komunalni inšpektor.
Na podlagi 54. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur.l.RS, št.12/2014) se kršitelji kaznujejo z globo, ki znaša za pravne osebe in samostojne podjetnike od 1.400 EUR do 2.500 EUR ter za odgovorne osebe pravnih oseb ter fizične osebe 400 EUR.

Varčno je potrebno ravnati s pitno vodo tudi v gospodinjstvih. Navajamo nekaj ukrepov, ki pripomorejo k varčnemu ravnanju s pitno vodo:

 • vodno napeljavo redno pregledujemo in vzdržujemo (iz pipe, iz katere kaplja po 1 kapljica na minuto, lahko steče v prazno do 50 l vode na dan),
 • za kopanje v kadi porabimo od 200 do 250 l vode; namesto kopanja se raje prhajmo (med prhanjem porabimo 140 l vode, poraba pa je še manjša, če med tem ko se namilimo, vodo zapremo),
 • med umivanjem zob med ščetkanjem zaprimo vodo (poraba je lahko manjša od 20 do 40 l),
 • zapirajmo vodo vsakič, ko je ne potrebujemo; letno lahko prihranimo do 80.000 l vode, kar je toliko kot je potrebno za polnitev plavalnega bazena,
 • če imamo možnost, za določena opravila uporabljajmo deževnico (za zalivanje, pranje, čiščenje, splakovanje sanitarij).

 

2. LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu OKTOBRU, od ponedeljka 09.10. do petka 13.10.2017.

Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:

 • oblačila (otroška, moška, ženska),
 • posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala,
 • namizne prte iz blaga,
 • brisače.

Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami dobavite. Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne izdelke in vrečo tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi plesnenje, kar onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. Vreče na dan odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.
Oddaja tekstila je brezplačna.
Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da odpadnega tekstila nikakor ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Brezplačno jih lahko oddate v najbližjem zbirnem centru, dvakrat letno – v marcu in oktobru – pa jih zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«, kar pomeni, da jih na dan odvoza postavite na prevzemno mesto
Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno zbrani ne končajo na odlagališču.

 

3. ELEKTRONSKI RAČUN

V podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. smo svojim uporabnikom leta 2011 prvič omogočili prejemanje elektronskih računov na elektronsko pošto - to je bila tako imenovana prva faza elektronskih računov. V  drugi fazi lahko registrirani uporabniki prejmejo elektronske račune tudi preko elektronske banke.
Na prejem računa v elektronsko banko se lahko prijavijo naši odjemalci, ki so komitenti  banke s podporo storitve  e-računov in so hkrati uporabniki spletne oziroma elektronske banke.

Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Prijava preko Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.
S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in  za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.

Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do 30.09.2017 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od oktobra naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: tajnistvo@okp.si.
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala Komunala.Info.

V primeru težav vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov: tajnistvo@okp.si, da jih lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo kakovostno prejemanje e-računov

 


PDF Dokument