ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
SEPTEMBER 2017

 

1. PONOVNO OPOZORILO
Stroga omejitev  porabe pitne  vode  !!!

Zaradi drastičnega zmanjševanja pitne vode na naših vodnih virih smo že konec maja 2017 razglasili stroge varčevalne ukrepe pri porabi pitne vode, tako za fizične uporabnike kot tudi za ostale uporabnike, ki uporabljajo pitno vodo za druge namene (opravljanje gospodarske dejavnosti).
Tako že nekaj časa velja za vse uporabnike pitne vode prepoved uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje in polivanje cestišč in dvorišč, pranje avtomobilov  ipd. !!!

Kljub tem ukrepom, pa v primeru, če se bo nadaljevalo sušno obdobje ne bomo več v stanju zagotavljati  nemotene oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom.

Zato vas obveščamo in opozarjamo, da ima raba pitne vode za osnovne življenjske potrebe na podlagi  15. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, štev. 88/2012) in 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Uradni list RS, št.12/2014) v primeru pomanjkanja pitne vode, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, prednost pred rabo vode za druge namene.

Da bomo lahko še vnaprej zagotavljali oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom, vas prosimo in opozarjamo na skrajno racionalno rabo vode pri izvajanju vaše dejavnosti, saj lahko pride v nasprotnem primeru do hudega pomanjkanja pitne vode v naših sistemih, kar pomeni, da bo naš  kasnejši ukrep strogo upoštevati določila zakonodaje, na podlagi katere bomo lahko zagotavljali  oskrbo s pitno vodo samo še za osnovne življenjske potrebe.

Na podlagi 54. člena zgoraj citiranega odloka je uporabnikom prepovedano kršiti varčevalne ukrepe in ostale ukrepe v primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo, za kar se lahko pravna oseba, samostojni podjetnik kaznuje z globo 1.400,00 € oz. 2.500,00  € .

Stroga omejitev porabe pitne vode velja do preklica !

Ukrep omejitve porabe pitne vode bomo kontrolirali s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Naprošamo vse, ki opazite morebitne kršitve povezane z omejitvijo porabe pitne vode, da nam to sporočite na telefonsko številko 03-81-21-405 ali na tajnistvo@okp.si. Lahko pa o tem obvestite medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje(tel.št.:03-8181701, 03-8181734, 03-8181700, e-mail:inspektorat@rogaska-slatina.si), če je kršitev opažena na območju teh občin, občinskega inšpektorja Občine Šmarje pri Jelšah (tel.št.:03-8171627, e-mail: milan.konsak@smarje.si ), če se je kršitev zgodila na območju občine Šmarje pri Jelšah, medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (tel.št.: 07-4981380, 07-4981381, 07-4981382) za kršitve na območju Občne Bistrica ob Sotli oziroma medobčinski inšpektorat občin Slovenska Bistrica in Poljčane (tel.št.: 02-8432810, 02-8029230), za območja teh občin.

 

2. ELEKTRONSKI RAČUN

V podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. smo svojim uporabnikom leta 2011 prvič omogočili prejemanje elektronskih računov na elektronsko pošto - to je bila tako imenovana prva faza elektronskih računov. V  drugi fazi lahko registrirani uporabniki prejmejo elektronske račune tudi preko elektronske banke.
Na prejem računa v elektronsko banko se lahko prijavijo naši odjemalci, ki so komitenti  banke s podporo storitve  e-računov in so hkrati uporabniki spletne oziroma elektronske banke.

Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Prijava preko Komunala.Info pa poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.
S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in  za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, pa si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati  tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.

Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do 30.09.2017 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od oktobra naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša obvestila, si jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: tajnistvo@okp.si.
V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala Komunala.Info.

V primeru težav vas prosimo, da nas o njih takoj obvestite na naslov: tajnistvo@okp.si, da jih lahko čim prej odpravimo in vam zagotovimo kakovostno prejemanje e-računov.

 

 

 


PDF Dokument