ARHIV OBVESTIL

OBVESTILA UPORABNIKOM - PRAVNE OSEBE
NOVEMBER 2017

 

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV
18. do 26. nov. 2017

Kdaj? 22.11.2017 od 12. - 15. ure

Kje:  Center ponovne uporabe, Zbirni center  Tuncovec, OKP Rogaška Slatina

V Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov vabljeni na praktično delavnico prikaza možnosti ponovne uporabe. Model potrošnje, ki temelji na odnosu kupi, uporabi in zavrzi, moramo spremeniti in začeti bolj trajnostno naravnano uporabljati predmete, spoštovati izdelke in naravne vire.

Na delavnici boste spoznali možnosti popravil in ponovne uporabe za zmanjševanje odpadkov.

USMERITEV LETOŠNJEGA EVROPSKEGA TEDNA ZMANJŠEVANJA ODPADKOV:
POPRAVI IN PONOVNO UPORABI, DAJMO STVAREM NOVO ŽIVLJENJE

Ponovna uporaba ni samo enkratno dejanje, temveč je odnos do stvari, miselnost in življenjska filozofija, ki jo lahko udejanjimo s tremi preprostimi koraki:

  1. Premislite – že med nakupovanjem premislite, ali izdelek resnično potrebujete in ali lahko kupite tak izdelek, ki ga boste uporabili večkrat.
  2. Predelajte – preden izdelek zavržete, razmislite, ali ga lahko kako drugače uporabite, ga popravite ali mu z manjšimi posegi spremenite namembnost.
  3. Ponovno uporabite – uporabljajte izdelke za večkratno uporabo, kupujte rabljene in predelane izdelke.

Cilj letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je spodbuditi odgovornejšo in trajnostno naravnano potrošnjo in ljudem pokazati, kako preprosto je vdihniti novo življenje izdelkom, za katere smo menili, da so postali neuporabni, in najti vrednost tudi v starih stvareh.

 

1. CENTER PONOVNE UPORABE

(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

Z namenom kroženja surovin je zaželeno in odgovorno, da nepotrebne predmete (uporaba oblačila in ostali tekstil, obutev, kuhinjske pripomočke, delujoče aparate, pohištvo…) ponudite v ponovno uporabo in oddate  v Center ponovne uporabe Rogaška Slatina Tuncovec (Zbirni center OKP), 3250 Rogaška Slatina, tel. 03 810 3109, delovni čas: pon. – pet.: od 8.00 – 16.00, sob.:8.00 – 13.00,  http://www.cpu-reuse.com) in tako pomembno prispevate k zmanjševanju nastalih odpadkov in izrabi naravnih virov. S tem pripomorete k ohranjanju narave tudi za vaše otroke.

 

2. GRADBENI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN ODPADNE GUME

(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica)

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je z ureditvijo zbirnih centrov po posameznih občinah, uporabnikom omogočalo, da manjše količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstev in odpadne gume ob predložitvi dokaza, da so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, na zbirnih centrih oddajajo brezplačno.
Glede na to, da že dalj časa opažamo naraščanje količin teh odpadkov in da to izkoriščajo nekateri izvajalci, ki odpadke iz dejavnosti oddajajo kot odpadke iz gospodinjstva, predvsem na manjših zbirnih centrih, kjer odpadkov ne prevzemajo naši zaposleni in kontrola ni tako natančna, od 1.1.2018 dalje brezplačnega prevzema gradbenih odpadkov in odpadnih gum ne bo več.
Gradbene odpadke moramo namreč iz manjših zbirnih centrov prepeljati v zbirni center Tuncovec, jih preložiti v večje kontejnerje in odpeljati v Regijsko odlagališče v Celje, kjer nam odlaganje teh odpadkov zaračunajo. Cena za te odpadke je višja kot cena mešane komunalne odpadke. S povečevanjem količin teh odpadkov se seveda stroški povezani z zbiranjem in odstranjevanjem gradbenih odpadkov povečujejo.
Od 1.1.2018 dalje bomo gradbene odpadke in odpadne gume prevzemali izključno na zbirnem centru Tuncovec in to proti plačilu. V ostalih zbirnih centrih, kjer ni možnosti tehtanja, gradbenih odpadkov in odpadnih gum ne bomo več prevzemali.

 

3. ZAMRZNITVE VODOMEROV

Vsako zimo se z nizkimi temperaturami pojavi tudi nevarnost zamrzovanja vodomerov in internih vodovodnih instalacij, zato bi vas radi opozorili, da mora lastnik objekta sam poskrbeti za ustrezno toplotno zaščito vodovodnih priključkov in vodomerov ter izpostavljenih delov hišnih instalacij.
Vodomer pred zmrzaljo zaščitimo z dovolj globokim vodomernim jaškom, ki mora imeti izoliran pokrov in dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali. Na ta način preprečimo dostop mrzlega zraka. Dodaten preventivni ukrep proti poškodbam vodomera in internega hišnega vodovodnega omrežja zaradi zamrznitve je, da zagotovimo stalen pretok vode. V primeru, ko se objekt (vikendi, vinske kleti, ipd.) v času zimskih mesecev ne uporablja, je potrebno ventil za vodo zapreti, iz sistema pa izpustiti vso vodo, da ne bi prišlo do poškodb interne napeljave.
Pri tem moramo opozoriti, da je potrebno v primeru dolgotrajnih zunanjih temperatur izpod - 10ºC (več kot tri dni) poskrbeti, da bo pretok skozi vodomerno uro vsakodneven. V nasprotnem primeru je potrebno jašek dodatno izolirati z izolacijskimi materiali (stiropor, steklena volna ipd.).
Uporabniki ste na podlagi 35. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku ali na vodomeru. Obvestila o okvarah na vodovodnem omrežju lahko sporočate na telefonsko številko: 03-81-21-405 vsak dan med 07.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure.
V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:
Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje:  031 532 094
Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje:   031 362 539
Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik.
Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno upravljavec vodovodnega sistema. Lastniki oz. uporabniki NE SMEJO sami izvesti demontaže vgrajenega vodomera.
V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

 

 


PDF Dokument