Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   
OB 21 Obrazec za naročilo - odkup ali menjavo smetiščne posode
   
   


Spletni obrazci
 

SPOROČANJE  STANJA VODOMERA PREKO INTERNETA

Z mesecem julijem 2015 ukinjamo možnost sporočanja stanja vodomera s spletnim obrazcem preko naše spletne strani www.okp.si.
Elektronsko sporočanje stanja vodomera je možno preko spletne aplikacije www.komunala.info.

Za prvo prijavo na komunala.info potrebujete račun OKP Rogaška Slatina d.o.o., saj se vsi potrebni podatki, ki jih morate vnesti ob prvi prijavi, nahajajo na njem – uporabniško ime: šifra stranke in geslo: številka odjemnega mesta.

Ob prvi prijavi najprej vnesete elektronski naslov www.komunala.info, izberete področje 03 Štajersko- Savinjska regija in izberete ponudnika- OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in kliknete na gumb PRVA PRIJAVA.

Nato vpišete podatke o šifri stranke in odjemno mesto (podatka se nahajata na našem računu desno zgoraj), si izberete uporabniško ime, geslo, geslo potrdite ter vnesete elektronsko pošto in elektronsko pošto potrdite. Nato kliknete USTVARI UPORABNIŠKI RAČUN.

Uporabniški račun aktivirate, ko kliknete na potrditev v sporočilu, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov. Po aktivaciji vašega uporabniškega računa, se lahko prijavite na prvi strani portala Komunala.Info.

Portal Komunala.Info vam omogoča naslednje storitve:

 • vpogled v  podatke izdanih računov za vaše odjemno mesto,
 • vpogled v stanje vaših obveznosti in plačil,
 • vpogled v zgodovino odčitkov,
 • naročanja na elektronsko obliko računa in
 • javljanje stanja vodomera za potrebe obračuna po dejanskem stanju.


Na levi strani imate meni, v katerem lahko izbirate naslednje opcije:

 • stranke – to so podatki prijavitelja,
 • hitri predogled – omogoča hiter vpogled v vse pomembne podatke, kot so finančno stanje, zadnji prejeti račun, stanje števca in merilno mesto,
 • merilna mesta in odčitki – tu so podatki o merilnem mestu, vrsti priključka vodomera, o izračunani dnevni in mesečni povprečni porabi in kartica odčitkov,
 • oddaja stanja - omogoča sporočanje odčitanih popisov vodomera;
 • e-računi - vam omogoča pregled elektronskih računov, v kolikor ste se prijavili kot prejemnik e-računov,
 • prijava na e-računi - je namenjena prijavi na prejemanje elektronskih računov in spreminjanje podatkov glede njihovega prejamanja.


Vnos stanja vodomera – oddaja stanja

V okence »stanje števca« vnesite stanje vodmera v m3 brez decimalnih mest in brez ločilnih pik. V kolikor sporočate stanje na dan vnosa, naredite še samo kljukico v polje oddam stanje in stanje se prenese.

V kolikor pa stanje sporočate za nazaj, se postavite v polje datum odčitka, kliknite nanj in pri tem se prikaže koledar, ki vam omogoča izbiro datuma popisa. Izberete željeni datum, naredite kljukico pri oddaj stanje in nam stanje posredujete.

Pozor
: program omogoča sporočanje stanje vodomera največ za 5 dni nazaj od trenutnega datuma.

Priporočilo:
Stanje vodomera je smiselno sporočiti zadnjega dne v mesecu, saj je potem pri obračunu zajet samo poračun in ne tudi akontacija za obračunski mesec. Popisano stanje vodomera morate javiti najkasneje do 3. v mesecu (na primer: vodomer ste popisali 31.01., popis morate javiti najkasneje do 03.02.- POPIS SE UPOŠTEVA), sicer se javljen popis ne bo upošteval (npr. vodomer ste popisali 31.01. stanje pa ste nam javili 04.02.- POPIS SE NE BO UPOŠTEVAL).

Upamo, da se boste v bodoče čim bolj odločali za uporabo spletne strani Komunala.info. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč ali informacijo, nam to pisno sporočite na naslov tajnistvo@okp.si.