sreda, 19. junij 2024

 

 

 

 Akronim projekta: studioKroG

 Naslov projekta: Studio krožnega gospodarstva

 

 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij studioKroG in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.