torek, 18. junij 2024

Občinske blagajne

MESTNA BLAGAJNA V ROGAŠKI SLATINI


Mestna blagajna je  pričela poslovati 2. 1. 2013 na obstoječi blagajni v javnem podjetju na sedežu OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12.  Plačevanje položnic je za občane brezplačno – torej brez provizij. Poravnavanje položnic na javni blagajni je možno le za fizične osebe izključno z gotovinskim plačilom.
Na mestni blagajni je možno plačevati položnice:

 • OKP Rogaška Slatina d.o.o.,
 • ECE, d.o.o., Celje,
 • UPRASTAN d.o.o.,
 • ŽEKAR DRAGO S.P.,
 • ADRIAPLIN D.D.
 • STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o.
 • OBČINA ROGAŠKA SLATINA ZA:
  • globe in takse Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občina Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek,
  • plačila komunalnega prispevka Občine Rogaška Slatina,
  • dolžniki v zapuščinskih zadevah, s strani Občine Rogaška Slatina lahko svoje obveznosti prav tako poravnajo na javni blagajni.

Delovni čas mestne blagajne: 

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK od 8:00 do 10:30 ure in od 11:30 do 14:30 ure
SREDA od 8:00 do 10:30 ure in od 11:30 do 15:30 ure
PETEK od 8:00 do 10:30 ure in od 11:30 do 13:30 ure
 

Telefon: 03/ 812 14 08

 


OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC

 

V Rogatcu OBČINSKA BLAGAJNA deluje od 6. februarja 2013. Občinska blagajna omogoča občanom plačevanje številnih položnic BREZ PROVIZIJE.
Blagajna obratuje NA SEDEŽU OBČINE ROGATEC, Pot k ribniku 4, v pisarni 4 v prvem nadstropju.
Na blagajni lahko brez provizije Z GOTOVINO plačate položnice naslednjih podjetij in javnih zavodov:

 • OKP d.o.o. Rogaška Slatina
 • ECE d.o.o.
 • VIZ OŠ Rogatec
 • VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec
 • GEKOTT d.o.o.
 • ŽEKAR d.o.o.
 • UPRA-STAN d.o.o.
 • društvo NK MONS CLAUDIUS
 • STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o.
 • OBČINA ROGATEC:
  • za komunalni prispevek
  • za dolžnike v zapuščinskih zadevah
  • za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, za globe in takse.

Delovni čas občinske blagajne:

 

VSAKO SREDO 8.00 – 15.00


Telefon: 03/ 812 10 28
 


PLAČEVANJE POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE ZA OBČANE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH NA POŠTI V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH

 

V občini Šmarje pri Jelšah lahko občani občine Šmarje pri jelšah plačujejo položnice brez provizije na Pošti v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg 26, Šmarje pri Jelšah.

Na Pošti je mogoče plačevanje položnic brez provizije naslednjih javnih zavodov in podjetij:

 • OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
 • Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica 13, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovni čas Pošte v Šmarju pri Jelšah, Aškerčev trg 26, 3240 Šmarje pri Jelšah:

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK 9 – 17
SREDA 9 – 18


Telefon: 030 718 788

 

 

 

 

 

 

Delovni čas

  Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00

Malica je od 10.30 do 11.00 ure.

DELOVNI ČAS MESTNE BLAGAJNE

PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30
ZBIRNI CENTER TUNCOVEC
PONEDELJEK - PETEK 8 - 16.30
SOBOTA 8 - 12.30
 
SKLADIŠČE MATERIALA
PONEDELJEK - PETEK 8 - 14

Prijava napak pri vodooskrbi

Dežurni Rogaška Slatina (za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
 GSM 031 532 094 

Dežurni Mestinje (za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
 GSM 031 362 539