nedelja, 21. april 2024

Javna snaga

1. KAM Z GRADBENIMI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV?

2. KAJ SO NEVARNI ODPADKI IN KAM NAJ JIH ODLOŽIM?

 • Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?
 • Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno?

3.  ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

 • Zbirna mesta, na katerih mobilna zbiralnica prevzema nevarne odpadke

4. DOMA PREUREJAMO STANOVANJE IN BI POTREBOVALI ZABOJNIK ZA ODPADKE. KAJ
MORAMO STORITI?

 • Več nasvetov za ponovno uporabo

5. KAJ SO KOSOVNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV?

6. ZBIRANJE IN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO SISTEMU NAROČILNIC

7. KAJ JE LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV?

8. KAJ NAREDITI S STARIMI, NEUPORABNIMI PNEVMATIKAMI, KAM JIH ODVREČI?

9. KDAJ JE ODPRT ZBIRNI CENTER?

10. KAKO SE VKLJUČIM V SISTEM ODVOZA ODPADKOV?

11. IZ RJAVEGA ZABOJNIKA ZAUDARJA. KAJ LAHKO STORIM?

12. KAJ MORATE STORITI, ČE OPAZITE DIVJE ODLAGALIŠČE?

13. KATERI ODPADKI SE ZBIRAJO LOČENO?

14. V KATERO VRSTO ODPADKOV SODI JOGURTOV LONČEK?

15. KAM Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM

 1. KAM Z GRADBENIMI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV?

Uporabniki storitev OKP Rogaška Slatina d.o.o. lahko manjše količine  do 4 »hoboke« oddajo brezplačno v vse zbirne centre, ki jih upravlja OKP Rogaška Slatina. Večje količine, ki presegajo količino 4  »hoboke« lahko oddajo samo v zbirnem centru Tuncovec proti plačilu po veljavnem ceniku.

Med gradbene odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacij in popravil v gospodinjstvu:

 • opeka,
 • omet,
 • strešniki,
 • kosi betona,
 • cement,
 • keramične ploščice in
 • pesek.

 
2. KAJ SO NEVARNI ODPADKI IN KAM NAJ JIH ODLOŽIM?

Nevarni odpadki so: baterije, akumulatorji, škropiva, zdravila, olja, čistila in kozmetika, ostanki lakov in barv. Nevarne odpadke zbiramo vsako leto enkrat na terenu, in sicer v jeseni. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko pripeljete tudi v zbirni center. 

Pri oddaji nevarnih odpadkov ni potrebno nikakršno plačilo, ker je ravnanje z nevarnimi odpadki všteto v račun za odvoz odpadkov. Vendar bi radi opozorili, da sprejemamo nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih. Obrtniki ali podjetja, pri katerih nastajajo nevarni odpadki kot posledica opravljanja dejavnosti, morajo sami poskrbeti za tovrstni odpad.

Kako ravnamo z nevarnimi odpadki?

Nevarnih odpadkov ne odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, niti jih ne sežigamo ali odlagamo v naravo, ker povzročajo obremenjevanje okolja in škodljive vplive na zdravje. Upoštevajmo navodila na etiketi o tem, kako ravnati z ostanki nevarnih snovi in njihovo embalažo. Nevarne odpadke obvezno prepuščamo ločeno v najbližjem zbirnem centru ali jih oddamo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s pomično zbiralnico.

Prepovedano je mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov z drugimi odpadki.

Zakaj nevarne odpadke zbiramo ločeno?

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2) določa obvezno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov.

Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov:

 • preprečujemo onesnaževanje voda, zraka in tal,
 • zmanjšamo škodljive vplive na okolje,
 • preprečimo poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
 • omogočamo njihovo varno odstranitev ali predelavo,
 • zmanjšamo možnost negativnih vplivov na zdravje.

 3. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. enkrat letno organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico. Akcija običajno poteka v začetku meseca novembra. O točnih terminih in lokacijah mobilne zbiralnice obveščamo uporabnike v prilogi k računom v mesecu oktobru.
Med nevarne odpadke spadajo:

 • odpadne barve in laki,
 • neuporabljena sredstva za zaščito rastlin,
 • neuporabljena zdravila,
 • odpadne baterije in akumulatorji,
 • onesnažena embalaža nevarnih kemikalij/snovi,
 • prazne tlačne posode (spreji),
 • topila, kisline in baze,
 • fotokemikalije,
 • fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
 • jedilna olja in maščobe,
 • mazalna olja in maščobe,
 • črnila, lepila in smole,
 • detergenti in čistila,
 • računalniška oprema ter drugi tovrstni odpadki.

Zbirna mesta, na katerih mobilna zbiralnica prevzema nevarne odpadke:

OBČINA ROGATEC

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

OBČINA PODČETRTEK IN BISTRICA OB SOTLI

OBČINA KOZJE

pri železniški postaji Sv. Rok v Dobovcu

na parkirišču OŠ Kostrivnica

na parkirišču železniške postaje Mestinje

pri gasilskem domu Podčetrtek

na parkirišču pri Ribniku v Kozjem

pri gasilskem domu Donačka gora

pri gasilskem domu pri Sv. Florijanu

pri gasilskem domu Šentvid

pri gasilskem domu Polje ob Sotli

na parkirišču pri Zidarju v Lesičnem

 pri gasilskem domu Rogatec

na parkirišču železniške postaje Rogaška Slatina

nasproti stare bencinske črpalke v Šmarju pri Jelšah

 na trgu v Bistrici ob Sotli  pri gasilskem domu Podsreda

 4. DOMA PREUREJAMO STANOVANJE IN BI POTREBOVALI ZABOJNIK ZA ODPADKE. KAJ MORAMO STORITI?


Zabojnik za kosovne odpadke lahko naročite na tel. št. 080 12 09 oz. na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..  Dostava zabojnika in najem se plačata po veljavnem ceniku. Priporočamo pa vam, da odpadke skušate razvrstiti glede na vrsto in jih nato predate:

 • kosovne odpadke (športna oprema, pohištvo, kopalniška oprema ...) – enkrat letno je odvoz brezplačen
  (OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev),
 • lahko jih sami pripeljete v zbirni center in brezplačno predate, 
 • kar je še uporabnih stvari, ki potrebujejo samo popravilo, lahko dostavite v Center ponovne uporabe v
  Zbirnem centru Tuncovec, kjer bodo iz odpadnih stvari izdelali nove izdelke, 
 • stvari, ki jih ne potrebujete, lahko prodate preko malih oglasov, ali podarite.

Več nasvetov za ponovno uporabo :

text

 5. KAJ SO KOSOVNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV?


Kosovni odpadki so vsi tisti komunalni odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v običajne zabojnike za mešane komunalne odpadke: pohištvo, vzmetnice, preproge, talne obloge, pralni in pomivalni stroji, štedilniki, TV sprejemniki, računalniška oprema, kopalniška oprema, smuči, kolesa, samokolnice, lopate, sodi, zabojniki, senčniki, otroški vozički, stolčki, večje igrače … Med kosovne odpadke ne sodijo mešani komunalni odpadki, avtomobilski deli, gradbeni in azbestni odpadki.

 6. ZBIRANJE IN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO SISTEMU NAROČILNIC


Odvoz kosovnega odpada za gospodinjstva poteka po sistemu naročilnic
Sistem velja za vse občine UE Šmarje: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Odvoz kosovnega odpada lahko enkrat letno brezplačno naročite z naročilnicoNaročilnica je objavljena na spletni strani podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si), lahko jo dobite na sedežu podjetja ali na sedežu vaše občine. Vsak uporabnik je upravičen do ene naročilnice na leto, s katero lahko naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, do največ 3 m³. Tudi če nekoliko presežete predpisano količino, bomo odpadke odpeljali. Omejitev je postavljena zato, ker je takšna oblika odvoza kosovnega materiala namenjena fizičnim in ne pravnim osebam. Na naročilnico ne pozabite napisati vaše telefonske številke, na katero vas lahko pokličemo, da se dogovorimo za točen datum odvoza.

Po prejemu naročilnice vam bomo odpadke odpeljali v roku treh tednov.

Opozorili bi, da morate imeti poravnane vse zapadle obveznosti, sicer odvoza ne bomo izvršili.
V kolikor uporabnik več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji odvoz plačati stroške po veljavnem ceniku.

Prosimo, da na naročilnici označite VSE ODPADKE, ki jih nameravate oddati, saj drugih odpadkov, ki ne bodo označeni na naročilnici NE BOMO ODPELJALI.

Opozorili, bi vas tudi, da NE dopisujete na naročilnico odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke, kajti teh NE BOMO ODPELJALI.

Naročilnice sprejemamo preko:

 • elektronske pošte (izpolnjena e-naročilnica)
  e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • klasične pošte (izpolnjena naročilnica)
  Naslov: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina

 

MED KOSOVNE ODPADKE
SODI NE SODI
 sanitarna oprema  gospodinjski odpadki, 
 pohištvo  gradbeni odpadki, 
 preproge  strešne salonitne kritine, 
 oblazinjeno pohištvo in vzmetnice  zemlja, listje in veje, 
 svetila in senčila  nevarni odpadki, 
 bela tehnika  avtomobilske gume,  
 Odpadna elektronska oprema, kovinski predmeti  avto karoserije 

Podrobna razporeditev kaj SODI v kosovne odpadke je definirana v vašem naročilu.

 

Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko pripeljete v vaš najbližji zbirni center in jih brezplačno predate. 
S sabo morate imeti odrezek zadnje plačane položnice.

 7. KAJ JE LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV?


Je ločevanje odpadkov na izvoru nastanka - v gospodinjstvu ter odlaganje v posamezne namenske posode na ekoloških otokih oz. zbiralnicah.

 8. KAJ NAREDITI S STARIMI, NEUPORABNIMI PNEVMATIKAMI, KAM JIH ODVREČI?


Za občane je najbolje, da pnevmatike - gume pustijo pri vulkanizerju, ker morajo le-ti imeti zagotovljeno oddajo rabljenih gum. Odpadne gume ni dovoljeno oddajati med mešane komunalne odpadke, prepovedano jih je tudi odlagati ob zabojnike.
Gospodinjstva lahko pripeljejo avtomobilske gume samo v zbirni center TUNCOVEC, in sicer do 8 komadov na leto. S sabo morate imeti odrezek zadnje plačane položnice ali osebno izkaznico.

 9. KDAJ JE ODPRT ZBIRNI CENTER?

 

Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16:30
sobota 8 - 12:30
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA  
SOBOTA V MESECU 9 - 12:30
 
Zbirni center Kozje
sreda 12 - 15:30
sobota 9 - 12:30
 
Zbirni center Šmarje pri Jelšah
ponedeljek in petek 10 - 17:30
sreda 11 - 18:30
sobota 8 - 13:30
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 15:30
sobota 9 - 12:30
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14

10. KAKO SE VKLJUČIM V SISTEM ODVOZA ODPADKOV?

 

V Sistem odvoza odpadkov se vključite z izpolnjenim obrazcem, OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev – gospodinjstva - OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev - gospodarstvo, ki ga dobite na naši internetni strani OKP Rogaška Slatina, ali pa osebno na sedežu podjetja; Celjska cesta 12, Rogaška Slatina.

 11. IZ RJAVEGA ZABOJNIKA ZAUDARJA. KAJ LAHKO STORIM?V ceno odvoza rjavih zabojnikov je vključeno pranje zabojnikov 1 x letno. Odjemalci morajo tudi sami skrbeti za čistočo zabojnikov ter za kuhinjske odpadke uporabljati biorazgradljive vrečke.

 

KAKO V POLETNIH MESECIH PREPREČITI NEPRIJETNE VONJAVE IZ ZABOJNIKOV?

Neprijeten vonj iz zabojnikov za odpadke lahko omilite. Zbrali smo nekaj napotkov, kako lahko to storite sami ter se poleg smradu iz zabojnikov znebite tudi belih črvov in drugih insektov.

V prvi vrsti odsvetujemo odlaganje odpadkov v razsutem stanju.

Svetujemo uporabo vrečk za odpadke, ki jih je potrebno dobro zapreti. Dobro zaprite vrečke s smetmi. 

Biološke odpadke je potrebno odlagati v biorazgradljivih vrečkah; možno je kupiti tudi 120- ali 240-litrsko bio vrečko za zabojnik, kamor lahko nato odlagate v razsutem stanju ali še bolje v bio vrečkah (v tem primeru boste poskrbeli za dvojno zaščito).

Da bi bilo čim manj težav z neprijetnim vonjem in insekti, OKP v poletnem času prazni zabojnike za biološke odpadke vsak teden.

Možno je tudi naročiti pranje zabojnikov, ki se plača po ceniku -link

Meso in kosti zavijte v časopisni papir ali v vrečke ter odložite v zelen zabojnik, ki je namenjen mešanim komunalnim odpadkov.

Embalažo jogurtov, mleka in drugih mlečnih izdelkov pred odlaganjem v rumeni zabojnik sperite. Z oprano embalažo mlečnih izdelkov boste zmanjšali neprijetne vonjave. 

Potrebno je vedeti, da so pri temperaturah, ki so višje od 30 stopinj Celzija, neučinkoviti tudi preparati, ki vsebujejo encime ali mikroorganizme za zmanjšanje neprijetnega vonja.

Zakaj biološki odpadki smrdijo?

Že samo ime biorazgradljivi odpadki pove, da se te snovi razgrajujejo ob delovanju dejavnikov iz okolja, kot so toplota, kisik, razkrojevalci (mikroorganizmi, glive, žuželke in njihove razvojne oblike). Beli črvi, ki se poleti pojavljajo v rjavih zbiralnikih, so ličinke muh. Ob višji temperaturi je razgradnja hitrejša. Pri razgradnji pa nastajajo snovi, ki dajejo odpadkom značilen neprijeten vonj.

 12. KAJ MORATE STORITI, ČE OPAZITE DIVJE ODLAGALIŠČE?


Če v naravi opazite divje odlagališče, morate obvestite pristojne občinske inšpekcijske službe.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORATI:

 13. KATERI ODPADKI SE ZBIRAJO LOČENO?


Ločeno se zbirajo tisti odpadki, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo, in sicer papir, steklo, plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža (tetrapak) ter podobna odpadna embalaža, namenjena shranjevanju živil, odpadni tekstil, biološki odpadki, bela tehnika ter elektronska oprema. Posebej zbiramo tudi nevarne odpadke, ki jih je potrebno ločiti od vseh ostalih odpadkov, ter t. i. kosovne odpadke. 

 14. V KATERO VRSTO ODPADKOV SODI JOGURTOV LONČEK?


V zabojnik za embalažo oz. pločevinke in plastenke. Med katero vrsto sodijo najpogostejši odpadki iz gospodinjstev, izveste v ABECEDNIKU ODPADKOV, ki ga lahko dobite na sedežu OKP Rogaška Slatina ali v elektronski obliki na spletni strani OKP Rogaška Slatina.

 15. KAM Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM ?

 

Oddamo ga na zbirni center ali v ulične zbiralnice. Lahko jih tudi brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

 

Občina Rogaška Slatina:

 • ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
 • Žibernik (zraven bloka št. 17),
 • ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
 • zbirni center Tuncovec,
 • pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku),
 • OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča) in
 • OŠ Sv. Florijan (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

 • OŠ Pristava pri Mestinju,
 • zbirni center Pristava pri Mestinju,
 • Imeno pri bifeju Gasilček,
 • Krajevna skupnost Virštanj in
 • Večstanovanjski objekti Slake (parkirišče bloka Slake 6).

 

Občina Bistrica ob Sotli:

 • zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

 • zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

 • zbirni center Šmarje pri Jelšah