URNIK REDNEGA ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV 2017

USTANOVE (ŠOLE, VRTCI) (UST)

       080 12 09

 

 

 

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ USTANOV (ŠOLE, VRTCI)
BISTRICA OB SOTLI, PODČETRTEK, ROGATEC, KOZJE, ROGAŠKA SLATINA, ŠMARJE PRI JELŠAH

 

 

nazaj na urnike