petek, 12. julij 2024

ODVOZ MEŠANEGA KOMUNALNEGA ODPADA 8.07.2024 - 12.07.2024

V tednu med 8.07.2024 in 12.07.2024 vršimo odvoz mešanega komunalnega odpada in v občini Šmarje pri Jelšah vršimo odvoz PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ.

Odvozi se izvajajo na mesečni ravni; (MODRA BARVA - GLEJ NA VRHU URNIKA ZA POSAMEZNI MESEC, npr. julij).