nedelja, 21. april 2024

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

 

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA
IZ GOSPODINJSTEV

 • Olje ohladimo.
 • Olje zlijemo v namensko posodo.
 • Olje odnesemo in zlijemo v ulični zbiralnik za olje.

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

 • Občina Rogaška Slatina:
  • ulica XIV. Divizije,
  • Žibernik,
  • ulica Kozjanskega odreda in
  • zbirni center Tuncovec.
 • Občina Podčetrtek: pri osnovni šoli Pristava pri Mestinju
 • Občina Kozje: zbirni center Kozje
 • Občina Šmarje pri Jelšah: zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

 

ODPADNO JEDILNO OLJE JE KUHINJSKI ODPADEK, KI GA UVRŠČAMO MED NEVARNE ODPADKE, ZATO MORAMO Z NJIM SKRBNO RAVNATI, SAJ JE ZELO ŠKODLJIVO ZA OKOLJE.

Odpadno jedilno olje – pravilno ravnanje oz. odstranjevanje         
Odpadno jedilno olje shranjujemo doma v hišni posodici, odpadni plastenki ali v steklenem kozarcu. Zaprto plastenko ali kozarec hranimo na balkonu ali v notranjih prostorih stanovanja. Zbrano vsebino oddamo v zbirne centre ali na posebna mesta za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Oddaja odpadnega jedilnega olja je za gospodinjstva brezplačna.

Odpadno jedilno olje – nepravilno ravnanje oz. odstranjevanje            
Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v kuhinjske oz. ostale odtoke, niti v straniščno školjko. Posledično se odtoki zamašijo. Na kanalizacijskem omrežju se maščoba nalaga na cevi, na čistilnih napravah pa maščoba povzroča težave, saj vpliva na mikroorganizme. Zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadnega jedilnega olja se lahko onesnaži tudi površinska voda in podtalnica. Odpadno olje, ki konča v tleh ali v vodi, predstavlja visoko organsko onesnaženje.
Odpadnega jedilnega olja torej:
• ne smemo mešati z drugimi odpadki,
• ne smemo zlivati v odtoke ali v straniščno školjko,
• ne smemo zlivati v naravo,
• ne smemo kuriti v pečeh,
• ne smemo odlagati med biorazgradljive odpadke ali na kompost,
• ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke.