nedelja, 26. maj 2024

ODPADNO JEDILNO OLJE IZ GOSPODINJSTEV

V okviru projekta »Olje za čistejše okolje«  je bilo v občinah Rogaška Slatina in Podčetrtek postavljenih 7 kosov 200 litrskih uličnih zbirnih posod in 5.800 kosov 2,2 litrskih malih gospodinjskih posodic.

Odpadno olje iz gospodinjstev, ki ga zlijemo v kuhinjski odtok, v kanalizacijskih sistemih lahko povzroči kar nekaj nevšečnosti: maši odtočne cevi, onesnažuje vodo in otežuje procese čiščenja na čistilnih napravah. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Obenem je tudi vaba za podgane in druge glodavce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih sistemih. Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v naravo, saj se težko in dolgotrajno razgrajuje.

KORAKI ZA PRAVILNO LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

Odpadno jedilno olje predstavlja surovino za proizvodnjo ekološkega goriva in bioplina.
Zbrano odpadno jedilno olje iz gospodinjstev, lahko v delovnem času prinesete v naše zbirne centre, kjer ga zlijete v namenski zbiralnik odpadnega jedilnega olja:

  • zbirni center Tuncovec (ponedeljek – petek: od 8:00-17:00 ure; sobota: od 8:00-13:00 ure)
  • zbirni center Bistrica ob Sotli (prva in tretja sobota v mesecu: od 9:00 - 13:00 ure)
  • zbirni center Kozje (torek, sreda: od 12:00 – 16:00 ure; sobota: od 9:00 – 13:00 ure)
  • zbirni center Šmarje pri Jelšah (ponedeljek in petek: od 10:00-18:00 ure; sreda: od 11:00-19:00 ure; sobota: 8:00 – 14:00 ure) ali
  • zbirni center Pristava pri Mestinju (sreda: 12:00-16:00 ure; sobota: 9:00-13:00 ure).

Najkasneje do 31.07.2021 bodo prevzemna mesta z zbiralniki za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev zagotovljena še na naslednjih lokacijah:

• Občina Rogaška Slatina:

  • v Ulici XIV. divizije,
  • v Žiberniku in
  • v Ulici Kozjanskega odreda.

• Občina Podčetrtek: pri osnovni šoli Pristava pri Mestinju