sreda, 19. junij 2024

Investicijska in vzdrževalna dela na kanalizaciji.

 

IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE SOTELSKA CESTA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - APRIL 2024


VGRADNJA ČRPALIŠČA ZA ODPADNE VODE ZAGAJ, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - FEBRUAR 2024


SANACIJA KANALIZACIJE STRITARJEVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - FEBRUAR 2024


IZGRADNJA KANALIZACIJE ROGATEC S5, OBČINA ROGATEC - DECEMBER 2023


DOKONČANJE KANALIZACIJE SP. RJAVICA KANAL 3, OBČINA ROGAŠKA SLATINA  - NOVEMBER 2023


OBNOVA REVIZIJSKEGA JAŠKA V ROGATCU, OBČINA ROGATEC  - NOVEMBER 2023


VGRADNJA MKČN KRISTAN VRH, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  - NOVEMBER 2023


IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE RJAVICA - KANAL 3, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – OKTOBER 2023


IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE ZDRAVILIŠKI TRG 16,17, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - SEPTEMBER 2023


ZAKLJUČEK IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE GOZDNA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - SEPTEMBER 2023


SANACIJA KANALIZACIJE STEKLARSKA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA – SEPTEMBER 2023


IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE ULICA FRANCA SKAZE, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH – AVGUST 2023


IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE GOZDNA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JULIJ 2023


IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE KOLODVORSKA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - JUNIJ 2023


IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V KOSTRIVNICI, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - APRIL 2023


IZGRADNJA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE JELŠINGRAD, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAREC 2023


SANACIJA KANALIZACIJE PARTIZANSKA CESTA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - FEBRUAR 2023


IZGRADNJA KANALIZACIJE RJAVICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - DECEMBER 2022


SANACIJA REVIZIJSKEGA JAŠKA ULICA KOZJANSKEGA ODREDA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - DECEMBER 2022


SANACIJA KANALIZACIJE SONČNA-KRPANOVA ULICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA- NOVEMBER 2022


ZAČETEK IZGRADNJE FEKALNEGA KANALA 2b RJAVICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - NOVEMBER 2022


IZGRADNJA METEORNE IN FEKALNE KANALIZACIJE RIMSKA CESTA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  - OKTOBER 2022


SANACIJA REVIZIJSKEGA JAŠKA POLJE PRI BISTRICI, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - AVGUST 2022


SANACIJA KANALIZACIJE TRG ROGATEC, OBČINA ROGATEC - JULIJ 2022


SANACIJA KANALIZACIJE ULICA V ZADRŽE - VIZJAK, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - JULIJ 2022


IZGRADNJA KANALIZACIJE LOVSKA ULICA - MLAKAR, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JULIJ 2022


IZGRADNJA KANALIZACIJE KIDRIČEVA ULICA - SKUBIC TRŽIŠČE, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JUNIJ 2022


SANACIJA REVIZIJSKIH JAŠKOV, OBČINA BISTRICA OB SOTLI - MAJ 2022


REKONSTRUKCIJA KANALIZACIE BEVKOVA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAREC 2022


PODALJŠANJE FEKALNE KANALIZACIJE KETTEJEVA ULICA FAZA 2., OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - MAREC 2022


ODPRAVA OKVARE NA FEKALNI KANALIZACIJI V RATANSKI VASI, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - FEBRUAR 2022


IZGRADNJA KANALIZACIJE SP. RJAVICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JANUAR 2022


DVIG JAŠKOV NA KOTO TERENA DEPONIJA TUNCOVEC, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - JANUAR 2022


 
OBNOVA REVIZIJSKEGA JAŠKA, OBČINA PODČETRTEK - DECEMBER 2021


 IZGRADNJA KANALIZACIJE SP. RJAVICA, OBČINA ROGAŠKA SLATINA - NOVEMBER 2021


IZGRADNJA KANALIZACIJE TAVČARJEVA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - NOVEMBER 2021 


PRESTAVITEV METEORNE KANALIZACIJE, PARKIRIŠČE SONCE - OBČINA ROGAŠKASLATINA

 


IZGRADNJA KANALIZACIJE KETTEJEVA ULICA, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH - SEPTEMBER 2021

 


 

Arhiv investicijskih in vzdrževalnih del kanalizacije je na voljo tukaj.