SunPMUTCE_May+0000RMayPMUTC_1C_PMPMPM

Obvestilo o dotrajanosti posode za odpadke

Vsi uporabniki, ki imajo v najemu našu posodo za ravnanje odpadkov, lahko s pomočjo naslednjega obrazca sporočijo poškodbe na posodi ali dotrajanost posode.

 

 
Obvestilo o dotrajanosti posode za odpadke
   
Ime in Priimek / Podjetje:
Naslov:
Elektronski naslov:
Odjemno mesto*:
  *Podatek, ki se nanaša na številko odjemnega mesta, lahko odčitate iz našega računa (nahaja se pod datumom zapadlosti računa).
Poškodba:
pokrov
dno
ostalo
Opis poškodbe:
 

Obrazci in vloge (PDF)