ThuAMUTCE_February+0000RFebAMUTC_1C_AMAMAM

Objave

Varstvo okolja za zdrav življenjski slog za projekt AKTIVACIJA OBSOTELJA
Praktični prikazi v učnih delavnih bodo motivirali k doseganju ciljev projekta in sicer povečati sodelovanje med mladimi, starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami in s tem tudi izboljšati razumevanje pomena ohranjanja narave.