WedAMUTCE_June+0000RJunAMUTC_1C_AMAMAM

Kako pravilno ravnati z odpadnim oljem

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje, je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah. Odpadna voda z vsebnostjo jedilnega  olja je namreč 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda.

 

Večina jedilnega rastlinskega olja se uporabi za pripravo hrane. Ob obroku se nekaj olja s hrano zaužije, ostalo – zlasti po cvrtju – pa predstavlja odpadno jedilno olje, ki je organsko visoko obremenjen odpadek in ga je potrebno pravilno odstraniti.

Med pravilne načine odstranjevanja ne sodi zlitje v kuhinjski odtok ali v straniščno školjko, v greznico, malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo. Nemalokrat se odvrže tudi na kompost ali se uporabi kot dodatek krmi za živali. Škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po travnatih površinah. Odvrženo jedilno olje se sčasoma spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode. Ko pa se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi in izboljša.

Nekateri odpadno jedilno olje shranjujejo v steklenice in ga potem vržejo med mešane komunalne odpadke, a le redki odpadno jedilno olje zbirajo dalj časa in ga nato odpeljejo v zbirne centre za ločeno zbrane odpadke.

 

ZAKAJ ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA NE SMEMO ZLITI V KUHINJSKI ODDOTK ALI STRANIŠČE?

Če odpadno olje zlijemo v kuhinjski odtok ali straniščno školjko:

  • lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in težav v čistilnih napravah,
  • hitreje se namnožijo majhni glodavci (predvsem podgane),
  • olje preide v kanalizacijski sistem in dalje v sistem površinskih voda ter podtalnice, kjer zaradi nepropustne plasti, ki jo ustvari na površini vode, onemogoča kroženje kisika in močno škoduje vodni favni in flori.

KAKO PRAVILNO RAVNAMO Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM?

Z odpadnim jedilnim oljem bomo pravilno ravnali, če bomo:

  • ohlajeno olje prelili v hišno posodico, odpadno plastenko ali steklen kozarec,
  • zaprto plastenko ali kozarec hranili na balkonu ali v notranjih prostorih stanovanja,
  • zbrano vsebino oddali v zbirne centre ali na posebna mesta za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

DOBRO JE VEDETI, da odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno mešati z ostalimi odpadnimi olji (odpadnim hidravličnim oljem, strojnim in drugim mazalnim oljem, tekočino za toplotno izolacijo ali prenos toplote).

Projekt "Olje za čistejše okolje” je zasnovan v skrbi za trajnostno rešitev problematike odpadnega jedilnega olja, ki se bo izvajal na območju vseh petih občin LAS Obsotelje in Kozjansko.

Vodilni partner, OKP Rogaška Slatina, bo skupaj s partnerjema VIZ I. OŠ Rogaška Slatina in Društvo Gaja sodeloval pri nabavi malih zbirnih posodic, ki jih bo razdelil vsem gospodinjstvom v občini Podčetrtek in Rogaška Slatina. V okviru projekta bodo zbirne posode za odpadno jedilno olje postavljene v občini Kozje, v zbirnem centru Kozje, v občini Podčetrtek, pri OŠ Pristava pri Mestinju, v občini Rogaška Slatina, v zbirnem centru Tuncovec, na Ulici XIV. Divizije, na Ulici Kozjanskega odreda in v Žiberniku ter v občini Šmarje pri Jelšah, v zbirnem centru Šmarje pri Jelšah. V sklopu projekta se bodo izvedle izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah (OŠ  Kozje, OŠ Podčetrtek, OŠ Rogatec, OŠ Šmarje pri Jelšah in VIZ I. OŠ Rogaška Slatina) ter edukativna delavnica o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine.