FriPMUTCE_June+0000RJunPMUTC_0C_PMPMPM

Obvestila uporabnikom

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM
 • VARČUJTE S PORABO PITNE VODE
 • MENJAVE VODOMEROV
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, ČASOPISA IN REVIJ
 • OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)
 • KORISTNE INFORMACIJE

 • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKOM
 • VARČUJTE S PORABO PITNE VODE
 • MENJAVE VODOMEROV
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, ČASOPISA IN REVIJ
 • OBVESTILO O REDNEM PRAZNJENJU BLATA GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)
 • KORISTNE INFORMACIJE

 • 3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK
 • POLNJENJE BAZENOV
 • OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA
 • ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN
 • LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE
 • KORISTNE INFORMACIJE

 • 3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK
 • POLNJENJE BAZENOV
 • OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA
 • ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN
 • LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE
 • KORISTNE INFORMACIJE

 • 3. JULIJ - MEDNARODNI DAN BREZ PLASTIČNIH VREČK
 • POLNJENJE BAZENOV
 • OBVESTILO NA PODLAGI 5. IN 6. ODSTAVKA 23. ČLENA
 • ODPIRALNI ČASI ZBIRNIH CENTROV
 • POSTOPEK PRI VGRADNJI MKČN
 • LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE
 • KORISTNE INFORMACIJE