ThuAMUTCE_February+0000RFebAMUTC_1C_AMAMAM

Obvestila uporabnikom

 • USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
 • PREGLED CEN, KI BODO PRIČELE VELJATI S 1.5.2023
 • OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • POLNJENJE BAZENOV

 • USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
 • PREGLED CEN, KI BODO PRIČELE VELJATI S 1.5.2023
 • OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • POLNJENJE BAZENOV

 • USKLADITVE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
 • PREGLED CEN, KI BODO PRIČELE VELJATI S 1.5.2023
 • OBVESTILO NA PODLAGI 25. ČLENA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE
 • POLNJENJE BAZENOV