SunPMUTCE_May+0000RMayPMUTC_1C_PMPMPM

FEBRUAR 2023 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • OBVEZNO SPOROČANJE IN JAVLJANJE SPREMEMB

 

ELEKTRONSKI RAČUN - eRAČUN

Na e-račune se lahko prijavite preko svoje spletne banke, Komunale.Info ali preko obrazca (OB20 Vloga za izdajo e-računa za kom. storitve), ki ga najdete na naši spletni strani www.okp.si.

Prijava v spletno banko je možna elektronsko, preko vaše spletne banke ali preko spletnega portala Komunala.info. Za prijavo preko elektronske oziroma spletne banke potrebujete poleg osebnih podatkov  še trinajstmestno sklicno številko, ki jo najdete v peti vrstici na levi strani našega računa. Navodila za prijavo na e-račun najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo.

Prijava preko Komunala.Info  poteka z registracijo v spletni portal Komunala.info in v možnosti "Prijava na e-račun" kjer spremenite svoje nastavitve za prejemanje e-računov in program vas sam vodi do uspešne registracije.

Na e-račune se lahko prijavite tudi preko obrazca (OB20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve), ki ga najdete na naši spletni strani www.okp.si in nam ga posredujete na naslov: OKP Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina ali na e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S prijavo na e-račun, boste prejeli E-račun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava)  in PDF (namen: vpogled in za izpis) in ne boste več prejemali računov v papirni obliki, v kolikor ste se prijavili preko spletne banke. V primeru prijave preko aplikacije Komunala.Info, si lahko sami izberete, katero možnost želite- ali prejem e-računa samo v elektronsko bančništvo ali v elektronsko bančništvo in po elektronski pošti ali samo po elektronski pošti. Pozivamo vas, da se tudi preko Komunale.Info odločite, da se odpoveste tiskanim računom in obkljukate izjavo »ne želim več prejemati tiskane različice računa« in tako prispevate k varovanju okolja. Elektronski račun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom – brez prepisovanja številk in referenc.

E-račune lahko prejemate na elektronski naslov (e-pošta), v spletno banko ali na elektronski naslov (e-pošta) in v spletno banko.

Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje elektronskih računov preko spletne banke do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, prejeli že elektronsko (npr. vse prijave do 31.01.2023 na elektronske račune, prejmejo račune, izdane od februarja naprej, elektronsko). V kolikor se uporabniki odločijo za prejem e-računov samo preko spletne banke in še vedno želijo prejemati naša obvestila, jih lahko preberejo na naši spletni strani http://www.okp.si ali pa se naročijo nanje z e-mailom na naš elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V kolikor se odločite, da elektronskih računov ne želite več prejemati, se odjavite preko vaše spletne banke ali preko portala Komunala.Info.

 

ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

Po domovih že diši po krofih in flancatih, ostalo vam je odpadno olje, kam z njim? In kaj storiti s tem odpadkom, ki vam je ostal v ponvi po cvrtju?

Odpadna olja ohlajena zlijemo v namensko posodo in ga oddamo v namenski zbiralnik olja na katero koli lokacijo, ki je navedena na spodnjem seznamu.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

 • ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
 • Žibernik (zraven bloka št. 17),
 • ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
 • zbirni center Tuncovec,
 • pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku),
 • OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča) in
 • OŠ Sv. Florijan (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

 • OŠ Pristava pri Mestinju in
 • zbirni center Pristava pri Mestinju.

Občina Bistrica ob Sotli:

 • zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

 • zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

 • zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

PREPOVEDANO:

 • Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, nikakor ne sodijo v straniščno školjko ali v vodovodni odtok.  
 • Odpadna jedilna olja je tudi  prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano jih je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh.
 • Če olje zlivamo v straniščno školjko, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se lahko tudi mali glodalci (predvsem podgane), težave pa imajo na čistilnih napravah. Kjer le-teh ni, so posledice onesnaževanja dolgotrajne.

 

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Ravnanje z biološkimi odpadki predpisuje Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10), ki gospodinjstvom nalaga ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov.

 

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku. Tisti, ki ne kompostirajo kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sami, morajo odpadke prepuščati izvajalcu javne službe proti plačilu v namenskem zabojniku. 

 

Kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, ki nastane v gospodinjstvu je potrebno hraniti ločeno od preostalih odpadkov, tako, da se ne mešajo z drugimi odpadki, in jih je mogoče hišno kompostirati oz. predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Mešanje kuhinjskih odpadkov in zelenega odpada, ki nastane na vrtu z drugimi komunalnimi odpadki je prepovedano.

 

PREDNOSTI KOMPOSTIRANJA:

 • V primeru, da se uporabniki odločijo za kompostiranje na lastnem vrtu, prevzem in odvoz biorazgradljivih odpadkov ne povzroča dodatnih stroškov.
 • Kompost naredi rastline bolj močne, zdrave in odporne proti insektom in boleznim.
 • S kompostom se vrnejo zemlji številne hranljive snovi, ki jih s pridelkom odvzemamo.
 • Kompostiranje izboljšuje sestavo prsti in omogoča boljše prezračevanje tal. Vse to vpliva na boljšo rodovitnost tal.
 • V pomladnih mesecih se zemlja, kateri je bil dodan kompost hitreje segreje.
 • Kompost v sušnem obdobju zadržuje vlago v zemlji.
 • Prihranimo pri nakupu dodatne zemlje, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
 • Odpadki predelani na mestu njihovega izvora pripomorejo k občutnem zmanjšanju odpadkov v našem domu in na odlagališčih ter s tem zmanjšan izpust toplogrednih plinov.

 

OBVEZNO SPOROČANJE IN JAVLJANJE SPREMEMB

OKP Rogaška Slatina d.o.o. na podlagi 14. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list Republike Slovenije, številka 80/12,98/15) poziva vse uporabnike stavbe, ki uporablja več virov pitne vode (zraven pitne vode iz javnega vodovoda uporabljajo še delno vodo iz zasebnega vodnjaka ali iz lastnega zajetja) ali samo vodo iz zasebnega vodnjaka ali iz lastnega zajetja, da ta podatek pisno sporočijo na sedež OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina ali elektronsko na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasneje v roku 15 dni od prejetega dopisa  na tipskem obrazcu OB 23-A »Izjava za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in za odvajanje in čiščenje« ali OB 23-B »Izjava za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in za odvajanje in čiščenje - pravne osebe in fizične osebe, ki izvajajo dejavnost« - dobite jih na upravi OKP oziroma na spletnem naslovu www.okp.si. V primeru enostanovanjske  ali večstanovanjske stavbe je potrebno obvezno  sporočiti število stalno prijavljenih prebivalcev, v primeru objekta, v katerem se izvaja gospodarska dejavnost, pa število zaposlenih (stalnih uporabnikov) in število razpoložljivih zmogljivosti (število stolov in postelj za goste).

 Vsako spremembo, ki vpliva na obračun komunalnih storitev (sprememba lastnika, plačnika, števila oseb,…) so stranke dolžne same javiti upravniku, v roku 15 dni od nastanka spremembe, le-ta pa je spremembe dolžan sporočati javnemu podjetju. Kadar večstanovanjski objekt nima upravnika, spremembe sporočate zastopniku vašega objekta, če pa ta ni določen, sporočate spremembe neposredno javnemu podjetju. Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.