SunPMUTCE_May+0000RMayPMUTC_1C_PMPMPM

Obvestila uporabnikom

  • OBVESTILO O DELOVNEM ČASU MED PRAZNIKI
  • 22. APRIL SVETOVNI DAN ZEMLJE »PLANET PROTI PLASTIKI«
  • OBRAZLOŽITEV RAČUNA - stanje vodomera – vodarina za samostojne vodomere
  • PRAVILNO JAVLJANJE STANJA VODOMERA
  • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME