SunPMUTCE_May+0000RMayPMUTC_1C_PMPMPM

Obvestila uporabnikom 2020

   
 

ARHIV OBVESTIL 2020

   
 

 

  Obvestila uporabnikom
   

NOVEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa
 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov od 21. Do 29. Novembra 2020
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Tipizirane posode za odpadke
 • Večje količine odpadkov
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa
 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov od 21. Do 29. Novembra 2020
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Tipizirane posode za odpadke
 • Večje količine odpadkov
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa
 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov od 21. Do 29. Novembra 2020
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Tipizirane posode za odpadke
 • Večje količine odpadkov
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
   
  OKTOBER 2020  
     
 

OKTOBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Anketni vprašalnik
 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Anketni vprašalnik
 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Anketni vprašalnik
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

 

     
  SEPTEMBER 2020  
     
 

SEPTEMBER 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
 • kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 5.10. Do 9.10.2020

SEPTEMBER 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
 • kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 5.10. Do 9.10.2020

SEPTEMBER 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
 • kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 5.10. Do 9.10.2020

 

     
  AVGUST 2020  
     
 

AVGUST 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih
  temperatur
 • Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov

 

     
  JULIJ 2020  
     
 

JULIJ 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Menjave vodomerov
 • Polnjenje bazenov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

JULIJ 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Menjave vodomerov
 • Polnjenje bazenov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

JULIJ 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnega papirja, časopisa in revij
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Menjave vodomerov
 • Kako varčevati z vodo
 • Obvestilo o rednem praznjenju blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

 

 

     
  JUNIJ 2020  
     
 

JUNIJ 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 26.06.2020
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • Nepravilnosti pri pripravi steklene embalaže za odvoz
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Postopek pri vgradnji MKČN

JUNIJ 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 26.06.2020
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

JUNIJ 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 26.06.2020
 • Odpiralni časi zbirnih centrov
 • 3. Julij – mednarodni dan brez plastičnih vrečk
 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev

 

 

     
  MAJ 2020  
     
 

MAJ 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

MAJ 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

MAJ 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja javnih objektov
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 

 

     

 

  APRIL 2020  
     
 

APRIL 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • Izvajanje javne gospodarske službe odvoza komunalnih odpadkov
 • Ravnanje z odpadki v času epidemije covid-19
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • 22. April svetovni dan zemlje – podnebno ukrepanje
 • Koristne informacije

APRIL 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • Izvajanje javne gospodarske službe odvoza komunalnih odpadkov
 • Ravnanje z odpadki v času epidemije covid-19
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • 22. April svetovni dan zemlje – podnebno ukrepanje
 • Koristne informacije

 

 

     
  MAREC 2020  
     
 

MAREC 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontroliran izliv vode
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontroliran izliv vode
 • Recikliranje izrabljenih gum

MAREC 2020 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje vode za vodomerom – nekontroliran izliv vode
 • Recikliranje izrabljenih gum

 

 

     
  FEBRUAR 2020  
     
 

FEBRUAR 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 9.3. Do 13.3.2020
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?

FEBRUAR 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 9.3. Do 13.3.2020
 • Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?

FEBRUAR 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 9.3. Do 13.3.2020

 

 

     
  JANUAR 2020  
     
 

JANUAR 2020 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
  odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

JANUAR 2020 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
  odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

JANUAR 2020 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod

 

 

     
  DECEMBER 2019  
     
 

DECEMBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2020
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
  odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in mkčn
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2020
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Kako do manj odpadkov med prazniki

DECEMBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2020
 • Obvestilo o delovnem času v času praznikov
 • Naročanje odvoza odpadkov »na klic«
 • Kako do manj odpadkov med prazniki