Samstag, 30 September 2023

Javna snaga

V tednu med 2.10.2023 in 6.10.2023 vršimo odvoz MKO (mešanega komunalnega odpada) in v občini Rogaška Slatina vršimo odvoz STEKLENE EMBALAŽE.

Odvozi se izvajajo na mesečni ravni; (RDEČA BARVA - GLEJ NA VRHU URNIKA ZA POSAMEZNI MESEC, npr. oktober).

V tednu med 25.9.2023 in 29.9.2023 vršimo odvoz mešane embalaže - rumena vreča in v občini Kozje in Bistrica ob Sotli vršimo odvoz PAPIRJA, ČASOPISA TER REVIJ.

Odvozi se izvajajo na mesečni ravni; (MODRA BARVA - GLEJ NA VRHU URNIKA ZA POSAMEZNI MESEC, npr. september)

Bio odpad se v pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, natančneje od 13.3.2023 do 10.11.2023 pobira vsaki teden.