Donnerstag, 29 September 2022

NOVEMBER 2021 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021
 • LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME
 • ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
 • ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO
 • KOMUNALA.INFO

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV OD 20. DO 28. NOVEMBRA 2021

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je največja kampanja za ozaveščanje o preprečevanju nastajanja odpadkov v Evropi. Pod vodstvom lokalnih in regionalnih javnih oblasti združujemo vse vrste drugih - državljane, šole, podjetja, nevladne organizacije, združenja, ki organizirajo dejavnosti za ozaveščanje o zmanjševanju odpadkov. Kot vsako leto, bomo tudi letos sodelovali z aktivnostmi ozaveščanja. ETZO letos v ospredje postavlja ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov v sistemu krožnih skupnosti, pri čemer poudarja pomen sodelovanja in solidarnosti. Odgovornost vseh nas je, da sodelujemo pri celoviti ekološki tranziciji in prispevamo k skupnemu cilju – prihodnosti brez odpadkov – kot delu evropskega zelenega prehoda in trajnostne politike Evropske unije.

V ta namen bo javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. preko družbenih omrežij spodbujalo k preprečevanju nastajanja odpadkov in k ponovni uporabi, ki se udejanja v Centru ponovne uporabe na lokaciji Tuncovec (zbirni center).

 

LOČENO ZBIRANJE BELE TEHNIKE IN ELEKTRONSKE OPREME

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Obveščamo vas, da bo drugo zbiranje odpadne bele tehnike in elektronske opreme potekalo od ponedeljka 29.11. do petka 03.12.2021.

Prosimo vas, da odpadno belo tehniko in elektronsko opremo odložite na svoje odjemno mesto zraven posode. Odpadke bomo odpeljali po urniku vašega odvoza ostalih odpadkov.

Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek, ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži, če ga zaradi majhnosti ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzroča škodo tako okolju kot ljudem.

Odpadki, ki jih bomo odvažali:

 • veliki gospodinjski aparati (hladilniki, pralni stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice)
 • mali gospodinjski aparati (sesalniki, likalniki, sušilci za lase, opekači)
 • IT (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki, mobilni telefoni)
 • zabavna elektronika (televizije, DVD predvajalniki, radijski sprejemniki, glasbeni instrumenti)
 • električna orodja (vrtalniki, žage, šivalni stroji, kosilnice)
 • igrače, oprema za prosti čas (električni avtomobili, ročne konzole, videoigre, računalniki za tek, kolesarjenje)
 • ostalo (sijalke, termostati).

 

ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

Odpadna olja ohlajena zlijemo v namensko posodo in ga oddamo v namenski zbiralnik olja na katero koli lokacijo, ki je navedena na spodnjem seznamu.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

·         ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),

·         Žibernik (zraven bloka št. 17),

·         ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17),

·         zbirni center Tuncovec,

·         pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku) in

·         OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

·         OŠ Pristava pri Mestinju in

·         zbirni center Pristava pri Mestinju.

 

Občina Bistrica ob Sotli:

·         zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

·         zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

·         zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki ga uvrščamo med nevarne odpadke, zato moramo z njim skrbno ravnati, saj je zelo škodljivo za okolje.

 

Odpadno jedilno olje – pravilno ravnanje oz. odstranjevanje

Odpadno jedilno olje shranjujemo doma v hišni posodici, odpadni plastenki ali v steklenem kozarcu. Zaprto plastenko ali kozarec hranimo na balkonu ali v notranjih prostorih stanovanja. Zbrano vsebino oddamo v zbirne centre ali na posebna mesta za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Oddaja odpadnega jedilnega olja je za gospodinjstva brezplačna.

 

Odpadno jedilno olje – nepravilno ravnanje oz. odstranjevanje            

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v kuhinjske oz. ostale odtoke, niti v straniščno školjko. Posledično se odtoki zamašijo. Na kanalizacijskem omrežju se maščoba nalaga na cevi, na čistilnih napravah pa maščoba povzroča težave, saj vpliva na mikroorganizme. Zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadnega jedilnega olja se lahko onesnaži tudi površinska voda in podtalnica. Odpadno olje, ki konča v tleh ali v vodi, predstavlja visoko organsko onesnaženje.

 

ZAŠČITA VODOMEROV PRED ZMRZALJO

Prihajajo mrzli zimski meseci, ko se temperatura zraka spusti pod ledišče in tam vztraja večino dneva, zato se lahko zgodi, da se zaradi zmrzali pokvari (poči) vodomer v vodomernem jašku. Pomembno je, da uporabniki pravočasno poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov. Zlasti bodite pozorni na merilna mesta in vodovodno napeljavo, ki je izvedena v zidnih nišah na fasadah ali na mestih v objektih, ki niso (dovolj) ogrevani (hodniki oziroma veže, garaže, kleti, stopnišča …). Navajamo nekaj koristnih napotkov, kako lahko sami preventivno zaščitite vgrajene vodomere.

Pet nasvetov, kako zaščititi vodomer in inštalacije pred zmrzaljo:

 1. vodomerni jašek naj bo dovolj globok – najmanj 120 cm;
 2. izolirajte pokrov in notranjost jaška;
 3. z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor) dodajte toplotno zaščito nad vodomer;
 4. preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oziroma okrog inštalacij;
 5. ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po inštalaciji (kubični meter vode stane manj kot popravilo vodovodne inštalacije);
 6. v primeru, da v zimskih mesecih vodo zaprete, je potrebno po zaprtju ventila vodo obvezno spustiti iz vodovodnih cevi, vodomer pa je potrebno tudi v tem primeru dodatno toplotno zaščititi.

Vsem uporabnikom svetujemo, da preventivno:

 1. preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice);
 2. preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko zmrzne s strani);
 3. redno preverjajte stanje svojega vodomera;
 4. pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer;
 5. preverjate tudi ostalo napeljavo do pomožnih objektov in vrtnih pip.

Zmrzal poškoduje tudi veliko napeljav do zunanjih vrtnih pip in pomožnih objektov (lope, garaže, gospodarska poslopja, hlevi). Pred začetkom zime uporabniki običajno zaprejo dovode do teh objektov, vendar če te napeljave pred zimo niso ustrezno zaščitene (ustrezna toplotna zaščita in/ali temeljito izpraznjenje vode iz napeljave), jih zmrzal lahko poškoduje. V pomladanskem času, ko lastniki ponovno začnejo uporabljati napeljavo, sprva niti ne opazijo, da voda zaradi poškodbe nekontrolirano izteka. Če stanje ostane dalj časa neopaženo (na primer do naslednjega letnega popisa vodomernega števca), potem je visok račun za porabljeno vodo neizbežen. Vsak lastnik oziroma uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare, odgovoren sam.

OKP Rogaška Slatina d.o.o.  kot upravljavec  vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti  za  tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Vse stroške, ki nastanejo pri zamenjavi vodomerov zaradi neustreznega ravnanja oziroma zmrzali vodomera, krijejo uporabniki.

Uporabniki ste na podlagi 50. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo dolžni upravljavca obveščati o vseh okvarah na priključku ali na vodomeru. Obvestila o okvarah na vodovodnem omrežju lahko sporočate na telefonsko številko: 03-81-21-407 vsak dan med 07.00 in 15.00 uro, v sredo do 16.00 ure, v petek pa do 14.00 ure.

 

V času izven delovnega časa so dežurne številke za prijavo okvar na vodovodnem omrežju za področja občin:

Rogaška Slatina, Rogatec, Poljčane, KS Laporje: 031 532 094

Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje: 031 362 539

Pri tem bi vas opozorili tudi na to, da je v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo za vse notranje instalacije za glavnim vodomerom, vključno z jaškom ali nišo za vodomer, odgovoren uporabnik.

Poškodovani vodomer lahko zamenja izključno upravljavec vodovodnega sistema. Lastniki oz. uporabniki NE SMEJO sami izvesti demontaže vgrajenega vodomera.

V primeru zamrznitve je uporabnik dolžan plačati zamenjavo vodomera, če pa zaradi zamrznitve pride še do iztekanja vode, pa tudi vso porabo vode.

 

KOMUNALA.INFO

V uporabi je nova Komunala.Info, vabljeni k njeni uporabi tako stari kot tudi novi uporabniki. Aplikacija je preprosta za uporabo, uporabnikom pa omogoča preglede izdanih računov, stanja obveznosti in plačil, zgodovine odčitkov merilnikov, omogoča javljanje stanja vodomera, prijavo na e-račun in še in še. Do nje dostopate preko e-naslova: www.komunala.info/kominfo-ui/vstopna. Z drsnikom izberite podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in potrdite z gumbom preusmeri. Vpišete uporabniško ime, geslo ter kliknete Prijava.

Kako se na portal Komunala.Info prijavite prvič?

Pri prvi prijavi določite svoje uporabniško ime in ga vpišete v prazno polje, izpolnite polje s podatki ime in priimek/naziv. V polji »šifra stranke« in »odjemno mesto« prepišite podatke z računa OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (zgoraj desno na računu). Izberite si geslo, geslo potrdite tudi v polju »ponovi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov »e-pošte« in kljukica pri »strinjam se s pogoji uporabe«. Na prej navedeni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Uporabniški račun boste aktivirali s klikom na potrditev v sporočilu. Pred aktiviranjem uporabniškega računa njegova uporaba ni možna.

Kako se prijavite na portal, ko uporabniško ime že imate?

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb prijava.

V kolikor pri uporabi komunale.info naletite na težave ali potrebujete pomoč, nas lahko pisno obvestite na naš e- naslov in bomo zadevo v najkrajšem možnem času rešili.