sreda, 19. junij 2024

 

 

 

 Akronim projekta: studioKroG

 Naslov projekta: Studio krožnega gospodarstva

 

Projekt studioKroG (ATP22) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

 

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj, Slovenija

Projektni konzorcij:

  • Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., Slovenija
  • OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Slovenija
  • Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, Slovenija
  • FONIX, Norveška

 

Celotna vrednost projekta: 776.975,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 776.975,00 EUR

 

Trajanje projekta: 1. 5. 2022 do 30. 4. 2024

 

NAMEN PROJEKTA

Projekt studioKroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov pomanjkanja razumevanja krožne rabe virov, kjer bomo s celovitim pristopom ponovne uporabe in dizajnom zavrženih predmetov oz. odpadkov presegli obstoječo prakso na primeru rabljenih ladijskih kontejnerjev. Kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v državi, še vedno se daje prednost novogradnjam in novi opremi, saj obstoječa (gradbena) zakonodaja ne vključuje krožnega pristopa rabe virov. Hkrati bomo s projektom dokazali, kako se s ponovno uporabo, popravili in dizajnom odpadkov pretrga tesna povezava med gospodarsko rastjo in rabo virov.

 

CILJ PROJEKTA

Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije TGP za 39% (energetika.net), obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije, vendar je prenizka osveščenost in premalo praktičnih (spo)znanj, ki bi motivirale pri odločitvi za krožne pristope. Projekt ima pomembno vlogo pri večji materialni učinkovitosti, saj bodo odpadki uporabljeni kot viri. Za postavitev (mobilnega) studia krožnega gospodarstva bodo uporabljeni zavrženi ladijski kontejnerji z novo, navdušujočo in prepričljivo vsebino prikaza možnosti ponovne uporabe in dizajna odpadkov v celostnem pogledu krožnega gospodarstva namesto  uporabe deviških materialov. Celotni krožni kompleks ozelenjenih zabojnikov na zunanjih stenah bo hkrati prikaz spodbujanja zelenih površin in cvetočih rastlin za divje opraševalce.

Splošni cilj projekta je s povečanjem ponovne uporabe in dizajnom odpadkov zmanjšati pritisk na potrebe po deviških materialih in emisije TGP. Specifični cilji so naslednji:

  • izboljšati (medsektorsko) sodelovanje skupnosti za uveljavljanje načel krožne rabe virov,
  • boljše razumevanje krožnega gospodarstva s ponovno uporabo in eko-dizajnom odpadkov,
  • zmanjšati porabo deviških materialov na pilotni izvedbi uporabe zavrženih kontejnerjev s funkcionalnimi prostori (studioKroG), opremljeni izključno po principu ponovne uporabe in industrijske simbioze.

Projekt bo z uporabo inovativnega pristopa, da uporabimo samo to, kar že obstaja, odprl povsem novo dimenzijo in vprašanje, še zlasti v sedanji energetski in gospodarski krizi pomanjkanja surovin, ki smo jim priča.

 

UČINKI IN TRAJNOST PROJEKTA

StudioKroG kot pilotni projekt temelji na dejstvu, da rešitev podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ni v omejevanju in prepovedovanju, ampak, da spodbudimo družbeno odgovorno podjetništvo in vzpostavimo novo »tekmovalnost« v družbi, lokalnih skupnostih v smislu kako živeti in ustvarjati s čim manjšo porabo virov in energije.

Investicija vzpostavlja inovativne načine sodelovanja med različnimi deležniki (javni/zasebni, (socialno) podjetništvo in javna podjetja, izobraževalne institucije, javnost) na lokalni/nacionalni ravni, omogoča krožne modele poslovanja s transformacijo odpadkov v uporabne, kjer se ne bodo uporabljali deviški materiali. Projekt  je zasnovan tako, da bodo ciljne skupine spremljale preobrazbo odpadkov v namen funkcionalne rabe in sinergijskih učinkov na ravni delavnic, demo-prikazov, izobraževanj, usposabljanj, video-prikazov, fotogalerije idr.

Investicija bo omogočala motivacijo ciljnih skupin za praktični in izkustveni prikaz ponovne uporabe in krožnega gospodarstva tako v času izvajanja projekta kot po zaključku projekta (CPU). Praktičnih dokazov o pomenu krožnega gospodarstva na konkretnih primerih je namreč premalo in zato ljudje ne zaupajo v realnost obvladovanja podnebnih sprememb in nujne ukrepe na tem področju.

Gre za prvi tovrstni projekt, ki bo v praksi dokazal, da je krožno gospodarstvo mogoče izvajati že pri vsakem posamezniku in da je realnost uspeha ravno v močni vlogi družbenega vzorca, ki se oblikuje najprej v posamezniku, družini in skupnosti. Investicija bo postala tudi vsestransko zanimiva, tako za učne, edukacijske kot za podjetniške namene, kakor tudi za trend »waste design« v namen prikaza trajnostnega turizma, info točk, raziskovalne namene, cenovno ugodne bivalne enote za mlade ali starejše, prostorske rešitve za migrante idr.

S projektom odpiramo nove priložnosti za lokalne skupnosti, arhitekte in oblikovalce, gradbena podjetja in druga MSP, organizacije s področja ravnanja z odpadki in krožne rabe virov, izobraževalne ustanove, NVO idr. na področju krožnega ravnanja v praksi kot za odločevalce na nacionalnem nivoju sistemske ureditve krožnega pristopa rabe virov.

 

Za več informacij: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

https://www.norwaygrants.si

@EEANorwayGrantsSlovenia

@EEANorwayGrants

  Povabilo deležikom k sodelovanju

 Povpraševanje za nabavo električnega viličarja

 Povpraševanje za nabavo prenosnega računalnika

 Povpraševanje za izvedbo zelene strehe na kontejnerjih, ki se nahajajo v ZC Tuncovec

 Povpraševanje za izvedbo inštalacije talnega gretja z rabljeno toplotno črpalko

 Povpraševanje za organizacijo neformalnega druženja projektnih partnerjev projekta »studioKroG«

 Povpraševanje za izvedbo elektro inštalacije z uporabo solarnih panelov

 Povpraševanje za izvedbo elektro instalacije na lokaciji kontejnerjev v ZC Tuncovec

 


 

 »OGLED DOBRE PRAKSE KROŽNEGA GOSPODARSTVA NA NORVEŠKEM«

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij studioKroG in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.