petek, 2. junij 2023

IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja OKP Rogaška Slatina d.o.o. za območja občin, ki jih oskrbuje s pitno vodo in upravlja z javno kanalizacijo izdaja po določbah ZGO-UPB-1 projektne pogoje, soglasja za priključitev in soglasja k projektnim rešitvam.

 

Za pridobitev projektnih pogojev ali soglasja je potrebno najprej izpolniti tipski obrazec:

OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev

OB 02 Zahteva za izdajo mnenja

 

 

Stranka mora k vlogi priložiti projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah ZGO- UPB-1. Projektni pogoji se izdajo pri manj zahtevnih objektih v roku 15 dni, pri zahtevnih objektih pa v 30 dneh od prejema popolne vloge. Soglasje k projektnim rešitvam se izda v 30 dneh od prejema popolne vloge.

KONTAKT: 03 81 21 400

URADNE URE:
Ponedeljek 8°°-15°°
Sreda 8°°-16°°
Petek 8°°-14°°

KAKO in KAM VLOGO POSLATI:

Stranka vlogo pošlje ali jo osebno vloži na sedežu podjetja na naslovu:
OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina