sobota, 9. december 2023

SEZNAM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

SEZNAM TIPSKIH MKČN, ZA KATERE JE BILA PREDLOŽENA USTREZNA DOKUMENTACIJA PO PREDPISIH O GRADBENIH PROIZVODIH - ver. 22. 1. 2019

Seznam MKČN (PDF dokument)

 

Seznam sedopolnjuje na podlagi odločitve Komisije za MKČN pri ZKG, na podlagi vloge in pridobitve ustrezne dokumentacije.