nedelja, 21. april 2024

FEBRUAR 2024 - INDIVIDUALNE HIŠE

 

KOMUNALA.INFO

Vabljeni k uporabi Komunala.Info. Aplikacija je preprosta za uporabo, uporabnikom pa omogoča preglede izdanih računov, stanja obveznosti in plačil, zgodovine odčitkov merilnikov, omogoča javljanje stanja vodomera, prijavo na e-račun in še in še. Do nje dostopate preko e-naslova: www.komunala.info/kominfo-ui/vstopna. Z drsnikom izberite podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. in potrdite z gumbom preusmeri. Vpišete uporabniško ime, geslo ter kliknete Prijava.

 

Kako se na portal Komunala.Info prijavite prvič?

Pri prvi prijavi določite svoje uporabniško ime in ga vpišete v prazno polje, izpolnite polje s podatki ime in priimek/naziv. V polji »šifra stranke« in »odjemno mesto« prepišite podatke z računa OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (zgoraj desno na računu). Izberite si geslo, geslo potrdite tudi v polju »ponovi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov »e-pošte« in kljukica pri »strinjam se s pogoji uporabe«. Na prej navedeni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Uporabniški račun boste aktivirali s klikom na potrditev v sporočilu. Pred aktiviranjem uporabniškega računa njegova uporaba ni možna.

 

Kako se prijavite na portal, ko uporabniško ime že imate?

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb prijava.

V kolikor pri uporabi komunale.info naletite na težave ali potrebujete pomoč, nas lahko pisno obvestite na naš e- naslov in bomo zadevo v najkrajšem možnem času rešili.

 


ODDAJANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV

(ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

Po domovih že diši po krofih in flancatih, ostalo vam je odpadno olje, kam z njim? In kaj storiti s tem odpadkom, ki vam je ostal v ponvi po cvrtju?

Odpadna olja ohlajena zlijemo v namensko posodo in ga oddamo v namenski zbiralnik olja na katero koli lokacijo, ki je navedena na spodnjem seznamu.

 

LOKACIJE ZBIRNIH POSOD ZA ODPADNO JEDILNO OLJE:

Občina Rogaška Slatina:

 • ulica XIV. Divizije (zraven bloka št. 54),
 • Žibernik (zraven bloka št. 17),
 • ul. Kozjanskega odreda (zraven blokov št. 13,15,17)
 • zbirni center Tuncovec,
 • pokopališče Sv. Trojica (na cesti proti Prneku),
 • OŠ Kostrivnica (zraven parkirišča) in
 • OŠ Sv. Florijan (zraven parkirišča).

Občina Podčetrtek:

 • OŠ Pristava pri Mestinju in
 • zbirni center Pristava pri Mestinju.

Občina Bistrica ob Sotli:

 • zbirni center Bistrica ob Sotli

Občina Kozje:

 • zbirni center Kozje

Občina Šmarje pri Jelšah:

 • zbirni center Šmarje pri Jelšah

 

PREPOVEDANO:

 • Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, nikakor ne sodijo v straniščno školjko ali v vodovodni odtok.  
  Odpadna jedilna olja je tudi  prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano jih je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh.
 • Če olje zlivamo v straniščno školjko, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se lahko tudi mali glodalci (predvsem podgane), težave pa imajo na čistilnih napravah. Kjer le-teh ni, so posledice onesnaževanja dolgotrajne.

 


LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU  OD 26.2. DO 1.3.2024

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

 

PROSIMO LOČITE VREČE ZA ČISTA IN NEČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL

 

Oblačila in tekstil, ki ga ne potrebujete več, lahko oddate v zbiralni akciji, pri čemer bodite pazljivi, da ga ločite na čistega in nečistega, saj lahko le tako omogočimo večjo ponovno uporabo.

V vreče zato oddajte ločeno čista in nečista oblačila in tekstil in jih vidno označite takole:

 

1. ČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL – VREČKO OZNAČITE »ČISTO« 

V to vrečko zložite še uporabna oblačila in tekstil za ponovno uporabo, ki morajo biti čista, suha in cela.
V to vrečo sodijo:

 • vse vrste oblačil (moška, ženska, otroška), pokrivala, šali, rokavice,
 • posteljno perilo, hišni tekstil (prti, brisače, zavese, kuhinjske krpe…),
 • oblačila iz usnja, čevlji v parih, torbice in nahrbtniki.

Oblačila morajo biti čista in zložena v vreče, ki naj bodo zavezane, da se prepreči dostop vlage.

 

2. UMAZAN IN POŠKODOVAN TEKSTIL/ OBLAČILA – VREČKO OZNAČITE »NEČISTO« 

 • V kolikor imate tudi poškodovana in umazana oblačila, tekstil ter obutev, ga ločite v drugo vrečo in jo označite kot »nečisto«.

 

 


LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV

(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

Ravnanje z biološkimi odpadki predpisuje Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10 in 44/22-ZVO-2), ki gospodinjstvom nalaga ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov.

 

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku. Tisti, ki ne kompostirajo kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sami, morajo odpadke prepuščati izvajalcu javne službe proti plačilu v namenskem zabojniku. 

 

Kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, ki nastane v gospodinjstvu je potrebno hraniti ločeno od preostalih odpadkov, tako, da se ne mešajo z drugimi odpadki, in jih je mogoče hišno kompostirati oz. predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Mešanje kuhinjskih odpadkov in zelenega odpada, ki nastane na vrtu z drugimi komunalnimi odpadki je prepovedano.

 

PREDNOSTI KOMPOSTIRANJA:

 • V primeru, da se uporabniki odločijo za kompostiranje na lastnem vrtu, prevzem in odvoz biorazgradljivih odpadkov ne povzroča dodatnih stroškov.
 • Kompost naredi rastline bolj močne, zdrave in odporne proti insektom in boleznim.
 • S kompostom se vrnejo zemlji številne hranljive snovi, ki jih s pridelkom odvzemamo.
 • Kompostiranje izboljšuje sestavo prsti in omogoča boljše prezračevanje tal. Vse to vpliva na boljšo rodovitnost tal.
 • V pomladnih mesecih se zemlja, kateri je bil dodan kompost hitreje segreje.
 • Kompost v sušnem obdobju zadržuje vlago v zemlji.
 • Prihranimo pri nakupu dodatne zemlje, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
 • Odpadki predelani na mestu njihovega izvora pripomorejo k občutnem zmanjšanju odpadkov v našem domu in na odlagališčih ter s tem zmanjšan izpust toplogrednih plinov.