četrtek, 29. september 2022

Obvestila uporabnikom 2021 - 2022

 • OBVEZNO SPOROČANJE IN JAVLJANJE SPREMEMB
 • KAKŠEN JE POSTOPEK PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE (JKO)?
 • DO KDAJ SE JE POTREBNO PRIKLJUČITI NA JAVNO KANALIZACIJO?
 • OPUSTITEV GREZNICE OB VGRADNJI MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
 • KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU OD 3.10. DO 7.10.2022
 • KORISTNE INFORMACIJE

 • OBVEZNO SPOROČANJE IN JAVLJANJE SPREMEMB
 • KAKŠEN JE POSTOPEK PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE (JKO)?
 • DO KDAJ SE JE POTREBNO PRIKLJUČITI NA JAVNO KANALIZACIJO?
 • OPUSTITEV GREZNICE OB VGRADNJI MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
 • KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU OD 3.10. DO 7.10.2022
 • KORISTNE INFORMACIJE

 • OBVEZNO SPOROČANJE IN JAVLJANJE SPREMEMB
 • KAKŠEN JE POSTOPEK PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE (JKO)?
 • DO KDAJ SE JE POTREBNO PRIKLJUČITI NA JAVNO KANALIZACIJO?
 • OPUSTITEV GREZNICE OB VGRADNJI MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
 • KAJ NE SPADA V KANALIZACIJO?
 • LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU OD 3.10. DO 7.10.2022
 • KORISTNE INFORMACIJE