nedelja, 26. maj 2024

Obvestila uporabnikom 2019

   
 

ARHIV OBVESTIL 2019

   
 
  NOVEMBER 2019  
     
 

NOVEMBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

NOVEMBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme
 • Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

 

 

     
  OKTOBER 2019  
     
 

OKTOBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?
 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«

OKTOBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

OKTOBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Ali bi tudi letos prižgali svečo manj?

 

 

     
  SEPTEMBER 2019  
     
 

SEPTEMBER 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Kaj ne sodi v odtok in kanalizacijski sistem
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 7.10. Do 11.10.2019

SEPTEMBER 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Kaj ne sodi v odtok in kanalizacijski sistem
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 7.10. Do 11.10.2019

SEPTEMBER 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Kakšen je postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje (JKO)?
 • Kako preurediti obstoječo greznico v zadrževalni bazen?
 • Do kdaj se je potrebno priključiti na javno kanalizacijo?
 • Opustitev greznice ob vgradnji male komunalne čistilne naprave
 • Kaj ne spada v kanalizacijo?
 • Kaj ne sodi v odtok in kanalizacijski sistem
 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 7.10. Do 11.10.2019

 

 

     
  AVGUST 2019  
     
 

AVGUST 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 16.08.2019
 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Kako ločeno zbirati biološke odpadke?
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 16.08.2019
 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

AVGUST 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 16.08.2019
 • Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih temperatur
 • Prepoved odvzema pitne vode iz javnih hidrantov

 

 

     
  JULIJ 2019  
     
 

JULIJ 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Polnjenje bazenov
 • 10 nasvetov, kako varčevati z vodo
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje cevi za vodomerom
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Menjave vodomerov

JULIJ 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Polnjenje bazenov
 • 10 nasvetov, kako varčevati z vodo
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje cevi za vodomerom
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Menjave vodomerov

JULIJ 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • 10 nasvetov, kako varčevati z vodo
 • Prekomerna poraba vode ali puščanje cevi za vodomerom
 • Obračun porabe pitne vode, popisi vodomerov
 • Menjave vodomerov

 

 

     
  JUNIJ 2019  
     
 

JUNIJ 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek, 24.06.2019
 • Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnega centra Tuncovec
 • 3. Julij - mednarodni dan brez plastičnih vrečk

JUNIJ 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek, 24.06.2019
 • Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnega centra Tuncovec
 • 3. Julij - mednarodni dan brez plastičnih vrečk

JUNIJ 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek, 24.06.2019
 • Obvestilo o spremenjenem delovnem času zbirnega centra Tuncovec
 • 3. Julij - mednarodni dan brez plastičnih vrečk

 

 

     
  MAJ 2019  
     
 

MAJ 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN

MAJ 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN

MAJ 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Sporočanje sprememb, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev
 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena
 • Postopek pri vgradnji MKČN

 

 

     
  APRIL 2019  
     
 

APRIL 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • 22. April svetovni dan zemlje
 • 19.4. 2019 mobilna predstavitev možnosti zmanjševanja uničevanja narave in habitatov v vaši občini

APRIL 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • 22. April svetovni dan zemlje
 • 19.4. 2019 mobilna predstavitev možnosti zmanjševanja uničevanja narave in habitatov v vaši občin

APRIL 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • 22. April svetovni dan zemlje

 

 

     
  MAREC 2019  
     
 

MAREC 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«
 • Odpadna folija od silažnih bal
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • 22. Marec svetovni dan voda – naravnega vira, brez katerega ne bi bilo življenja
 • Dan odprtih vrat

 

 

     
  FEBRUAR 2019  
     
 

FEBRUAR 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

FEBRUAR 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

FEBRUAR 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila v času od 11.3. Do 15.3.2019

 

     
  JANUAR 2019  
     
 

JANUAR 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Ukinitev obračuna za tri in šest mesecev
 • Nadzor ločevanja odpadkov

JANUAR 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Ukinitev obračuna za tri in šest mesecev
 • Nadzor ločevanja odpadkov

JANUAR 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Obvestilo o novem transakcijskem računu
 • Nadzor ločevanja odpadkov