sreda, 19. junij 2024

Obvestila uporabnikom 2017

   
 

ARHIV OBVESTIL 2017

   
  DECEMBER 2017  
     
 

DECEMBER 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2018
 • Obvestilo o delovnem času mestne blagajne med prazniki
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti 

DECEMBER 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2018
 • Obvestilo o delovnem času mestne blagajne med prazniki

DECEMBER 2017 - PRAVNE OSEBE

 • Urniki odvoza odpadkov za leto 2018
 • Obvestilo o delovnem času mestne blagajne med prazniki

 

     
   
   
   
   
   
   
  NOVEMBER 2017  
     
 

NOVEMBER 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Center ponovne uporabe
 • Gradbeni odpadki iz gospodinjstev in odpadne gume
 • Zamrznitve vodomerov

NOVEMBER 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Center ponovne uporabe
 • Gradbeni odpadki iz gospodinjstev in odpadne gume
 • Zamrznitve vodomerov

NOVEMBER 2017 - PRAVNE OSEBE

 • Evropski teden zmanjševanja odpadkov
 • Center ponovne uporabe
 • Gradbeni odpadki iz gospodinjstev in odpadne gume
 • Zamrznitve vodomerov

 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  OKTOBER 2017  
     
 

OKTOBER 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek 30.10.2017

OKTOBER 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek 30.10.2017

 

     
   
   
   
  SEPTEMBER 2017  
     
 

SEPTEMBER 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ponovno opozorilo: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Ločeno zbiranje tekstila (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Obnovitev vlog za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN
 • Obnovitev vlog za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
  (ne velja za občini Poljčane in Slovenska Bistrica)

SEPTEMBER 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ponovno opozorilo: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Ločeno zbiranje tekstila (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • Elektronski račun

SEPTEMBER 2017 - PRAVNE OSEBE

 • Ponovno opozorilo: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Elektronski račun

 

     
  AVGUST 2017  
     
 

AVGUST 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • PONOVNO OPOZORILO: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek 14.8.2017

AVGUST 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • PONOVNO OPOZORILO: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek 14.8.2017

AVGUST 2017 - PRAVNE OSEBE

 • PONOVNO OPOZORILO: Stroga omejitev porabe pitne vode !!!
 • Obvestilo o delovnem času v ponedeljek 14.8.2017

 

     
  JULIJ 2017  
     
 

JULIJ 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • PONOVNO OPOZORILO: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma

JULIJ 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • PONOVNO OPOZORILO: Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo
 • Izpiranje internega vodovodnega omrežja po daljši odsotnosti z doma

JULIJ 2017 - PRAVNE OSEBE

 • PONOVNO OPOZORILO: Stroga omejitev porabe pitne vode !!!
 • Priporočilo za pogostejše izpiranje internega vodovodnega omrežja v času visokih poletnih temperatur

 

 

     
  JUNIJ 2017  
     
 

JUNIJ 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo

JUNIJ 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo

JUNIJ 2017 - PRAVNE OSEBE

 • Zaradi suše nujno potrebno varčevanje s pitno vodo

 

     
  MAJ 2017  
     
 

MAJ 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (uradni list rs št. 98/2015)
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uradni list rs, št. 87/12, 109/12)

MAJ 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (uradni list rs št. 98/2015)
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uradni list rs, št. 87/12, 109/12)

MAJ 2017 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo na podlagi 25. Člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (uradni list rs št. 98/2015)
 • Obvestilo na podlagi 5. In 6. Odstavka 23. Člena uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uradni list rs, št. 87/12, 109/12)

 

     
   
   
   
  APRIL 2017  
     
 

APRIL 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • 22. April - Svetovni dan vode
 • Obvestilo o delovnem času med prazniki
  Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?

APRIL 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • 22. April - Svetovni dan vode
 • Obvestilo o delovnem času med prazniki
  Po cvrtju vam je ostalo odpadno olje. Kam z njim?

 

     
  MAREC 2017  
     
 

MAREC 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • 22. Marec svetovni dan voda
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • 22. Marec svetovni dan voda
 • Dan odprtih vrat

MAREC 2017 - PRAVNE OSEBE

 • 22. Marec svetovni dan voda
 • Dan odprtih vrat

 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  FEBRUAR 2017  
     
 

FEBRUAR 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Ločeno zbiranje tekstila
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

FEBRUAR 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Ločeno zbiranje tekstila
  (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)

 

     
  JANUAR 2017  
     
 

JANUAR 2017 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Center ponovne uporabe – CPU – kontaktni podatki

JANUAR 2017 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Center ponovne uporabe – CPU – kontaktni podat

JANUAR 2017 - PRAVNE OSEBE

 • Uskladitve cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Način obveščanja potrošnikov javnega vodovodnega omrežja, ki so priključeni na javni vodovod
 • Center ponovne uporabe – CPU – kontaktni podatki